Demokrasi, kalkınma, saygınlık ve eğitim

Herkes dilinde demokrasi kelimesini düşürmüyor. Ancak, demokrasinin yaşatılması için yeterli çabamız var mı?

Toplumda demokrasinin yaşamasına olanak tanıyan yeterli mücadelemiz, hoşgörümüz bulunuyor mu?

Yine dilimizden düşürmediğimiz kavramlar "kalkınma" ve "çağ atlamak". Bunlara ilaveten saygın bir toplum, saygın bir ülke olmak istiyoruz. Ancak, tutum, değer ve davranışlarımız , değer yargılarımız yukarıda anılanlarla örtüşüyor mu?

Elbette, demokrasinin değerleri kolay kazanılmıyor. Demokratik değerlerin kazanılması çocuklukta başlıyor.

Toplumdaki aile iletişimi, şiddetin olmaması karşılıklı saygı ve sevgi önemli. Ancak, bu hususta sorunlarımız bulunuyor.

Diğer taraftan, okullar demokratik değerlerin yerleştirilmesinde başlı başına rol oynuyor. Ancak, AKPnin yapılandırılmak istediği neoliberal ve kindar ve dindar nesil yetiştirme projesiyle bu mümkün mü?

Okullarda mevcut iklim otoriterdir. Öğrenciler karara katılmamakta, grup sürecine ağırlık veren öğretim yöntemlerine ağırlık verilmemektedir.

Türkiyenin eğitim tarihinde eğitim-kalkınma ilişkisini ele alan başka bir proje var mı? 4+4+4 eğitim yasasıyla Türkiye kalkınabilir mi?

Bütün bunlara birlikte saygın bir toplum olmak istiyoruz.

Milli gelirin düşük ve rüşvetin kol gezdiği bir ülke saygın olabilir mi? 

Önceki ve Sonraki Yazılar
SON YAZILAR