Düşünme ve problem çözme

Düşünme; karşılaştırmalar yapma, birleştirmeler yapma, bağlantılar kurma, kavrama yetisi; ve zihnin bir konuyla ilgili bilgileri karşılaştırarak aralarındaki bağlantıları inceleyerek bir yargıya ya da karara varma etkinliğidir.

Problem çözme birey ve grubun içinde taşıdığı çevreye uyum sağlaması durumunda ortaya çıkan olumsuzluklar ve çatışmalar sonucu olarak değerlendirilir.

Düşünme olmaksızın bireyin problem çözme becerisi gelişemez. Çünkü, bireyin karşılaştırmalar yapmaksızın çevreye uyum sağlaması mümkün değil. Yine çevreye uyum yeteneği gelişmeyen bir bireyin problem çözme yetileri gelişemez. 

Problem çözme yeteneğinin gelişmesi için aile içinde sağlıklı bir iletişim kurulmalıdır. Dolayısıyla çocuğun düşünme yeteneği gelişebilsin.

Yine olası sorunlar karşısında farklı çözüm yolları ile karşı karşıya bırakılmalıdır ki çocukta problem çözme yeteneği gelişebilsin.

Diğer taraftan, öğrencilerin problem çözme ve düşünebilme yeteneğinin gelişebilmesi öğretmenleri tarafından yine farklı sorularla karşı karşıya bırakılmalıdır.

Öğrencinin karar verme yeteneği dolayısıyla düşünme becerisinde öğretmen tarafından uygun sınıf ikliminin yaratılması gerekiyor. Farklı öğretim yöntemlerinin kullanılması burada önem arz etmektedir. Özellikle grup sürecine ağırlık veren öğretim yöntemlerine  ağırlık  verilmelidir.

Kuşkusuz, toplum için önem taşıyan düşünme yeteneğine sahip bireylerin yetişmesi  kalkınma için önceliklerimiz arasında sayılmalıdır. Ancak, gerek aile içi şiddetin kol saldığı bir ortamda ve neoliberal kaygılarla tasarlanan bir eğitim sisteminde bunu sağlamak  mümkün mü?      

Önceki ve Sonraki Yazılar
SON YAZILAR