Düşünmek ve uygarlaşmak

Uygarlaşmak; fikir, sanat ve endüstri alanında çok büyük bir gelişme göstermek, medeniyet olarak ileri gitmektir.

Uygarlaşmayı sağlamak elbette kolay değil. Uygarlaşmak, düşünmenin ürünü fikirlere ihtiyaç duyar. Elbette uygarlaşma okullar ve öğretmenlere ihtiyaç duyar.

Uygarlaşma fikirlerle oluşmaktadır. Bu nedenle, eğitim sistemi bu anlayışa dayanmak zorundadır. Tabii ki değiştirilen onlarca Milli Eğitim bakanı ve eğitimin amaç, yapı, süreç ve insan boyutunda yaşanan sorunlar ile uygarlaşma mümkün değil.

Yine, bugünlerde değiştirilen bilim ve çağdaş gelişmelerden uzak müfredat değişikliği ile mümkün değil. Bu müfredat değişikliği ile Türkiye ortaçağ karanlığına gömülmek isteniyor.

Diğer taraftan eğitim yöneticiliğinin atanmasında liyakat önemli iken AKPye yakın isimler atanıyor.

Diğer taraftan, öğretim boyutunda sorunlarımız bulunuyor. AKP iktidarının yansımaları olan okullarda bu anlayışı beklemek mümkün değil.

Yine, aydınlanmanın güvencesi olan öğretmenlerin ve mesleklerinin itibarsızlaşması ile uygarlaşmayı yakalamak mümkün mü?

Aynı zamanda, AKP iktidarındaki okulların finansman, öğretim araç ve gereçleri yetersizliği ile uygarlaşmak mümkün değil.

Sonuç olarak, ülkemizin uygarlaşma yolunda AKPnin güdümünde olan eğitimin amaç, yapı, süreç ve insan  boyutuyla yaşanan sorunlar önemli bir engel olarak kendini gösteriyor.

Önceki ve Sonraki Yazılar
SON YAZILAR