Eğitim devletinin ideolojik aygıtları

Sosyolojide çatışmacı kurama göre, eğitim devletin ideolojik aygıtıdır. Yine, çocuk etkiye en açık olduğu çağda sınıflı toplumlarda yerine getirmesi gereken toplumsal role uygun olarak ideoloji ile donatılmış toplumsal sınıflara uygun işler için eğitildiği vurgulanıyor.

Uluslararası sermaye; az gelişmiş ülkeler üzerinde ekonomik hegemonyasını perçinlemek istiyorlar. Bunu yaparken de üst yapı kurumları aracılığıyla yapıyorlar.

Siyaset, kültür, hukuk ve eğitim bu üst yapı kurumlarındandır. Bunlar içerisinde eğitim  başlı başına rol oynuyor.

Çünkü eğitim sistemi doğrudan tutum ve davranışa yöneliktir. Bu nedenle, alt yapı olan ekonomik ilişkilerin sürdürülmesinde önemli bir yet tutuyor.

Kuşkusuz, eğitim sistemi uluslararası ekonomik yapıya uyum sağlarken, eğitim programıyla yanıt verir. Gerçekten, AKP iktidarı döneminde son eğitim programı neoliberal düzene hizmet etmek amacıyla düzenlemiştir.

Buna göre de içerik ve konuların yer aldığı ders kitapları düzenlemiştir.

Son eğitim programıyla kapitalist dünyanın çıkarlarını koruyacak insan gücünün yetiştirilmesi hedefleniyor.

Ancak, gerçek toplumsal sorunlara katkı sunacak ve bu sorunların çözümüne yönelik öğeler, bu programda ele almıyor. Yani, son eğitim proğramı ile uluslararası sermayeye kul olacak öğrenciler yetiştirilmek istenmektedir. Örneğin, yaşam boyu eğitim ile kapitalist dünyanın sürekli değişen gereksinmelerine insan gücü yetiştirilmek istenmektedir.

Yine, aslında okulu bir işletme olarak görüp veli-öğrenciyi müşteri okulu işveren gören üstüne methiyeler yağdırılan toplam kalite yönetiminin felsefesi; uluslararası sermayeye hizmet ediyor.

Diğer taraftan; eğitim, çıktısını metaya dönüştüren sermayedir.

Kuşkusuz, özellikle refah devletinin gereğine yabancı olan bu uygulamalarla, insan gücü kaynağının düşün sistemi, kapitalist dünyayla bütünleşme  çabası güdülüyor. Maalesef, ülkemizde bu anlayışa yönelik olarak 4+4+4 eğitim yasası uygulaması yürüklüğe konulmuştur. Ancak bu yasa ile bireylerin kendini gerçekleştirmesi ve toplumumuzun gerçek sorunlarına çözüm bulmak çok zor.      

Önceki ve Sonraki Yazılar
SON YAZILAR