Eğitim sistemimiz ve bağımlılık

Bağımlılık, bir kişi, toplumsal grup ya da toplumun siyasal, ekonomik, kültürel vb. bakımlardan başka kişi, grup ya da toplumların güdüm ve yönetimi altına girmesi durumuna verilen isimdir.

    Maalesef, eğitim sitemimiz 1980lerden beri uluslararası kuruluşların güdümünde. Bu kuruluşların başında, Dünya Bankası ve GATS gelmektedir.  Başka bir ifadeyle, eğitim sistemimiz dış güçler yapılandırmaktadır.

    Özellikle, bu güçler eğitimin her alanını özelleştirmeyle başladılar. Bu süreç 12 Eylülle birlikte başladı. Kuşkusuz, böyle bir süreç refah düzeyi düşük öğrencileri olumsuz etkiledi. Kısaca, bu durum eğitimde fırsat eşitliğini olumsuz etkiledi.

   Dolayısıyla mutsuz çoğunluk arttı. Çünkü bu çoğunluk eğitim sisteminin dışına itildi. Kuşkusuz, burumda birtakım olumsuzlukları beraberinde getirdi.

    Bu olumsuzluğun başında diğerlerine göre işsiz kalmasıydı. Yine, bu kesim topluma yabancılaştı.

     Yabancılaşma bu kesim toplumun dışına itildi ve toplumsal çözülme halkası bir kat daha arttı.

      Başka bir ifadeyle bu kesim toplumla bütünleşememesine neden oldu.

Önceki ve Sonraki Yazılar
SON YAZILAR