Eğitim sistemimiz ve fikir üretimi

Fikirler çağdaş dünyanın gereklerine uyum sağlamada önemli işlevler görmektedir. Yine, fikirler olmaksızın toplumun gelişmesi mümkün değil.

Ayrıca, fikirler hem birey hem de toplum açısından ele alındığında hem bireylerin amaç/amaçlarını gerçekleştirmede olanaklar yaratmaktadır. Dünyadaki değişim ve gelişmelere uyum sağlamada yeni fikirlere gereksinme vardır. Kuşkusuz, fikir üretimine giden yol en başta okullardan geçmektedir.

Mevcut olan Neoliberal ve dini kaygılarla hazırlanan müfredat programıyla mümkün değil.Başta bilimi referans almadığı görülen müfredatın fikir üretimine nasıl katkısı olsun?

Yine, öğretmen yetiştirme düzenimiz gerek içerik ve uygulama yönünde tartışılır durumda; böyle bir yapı ile fikir üretimini beklemek olanaksız.

Diğer taraftan, okul müdürlerinin örgütlerinde sağlayacağı demokratik iklim önem taşımaktadır. Ancak, liyakat ölçüsü yerine, AKPye yakınlığıyla atanan okul müdürlerinin demokratik iklim sağlaması mümkün mü? Çünkü, fikir üretimine giden yol ancak özgür ortamlarda gerçekleşir.

Yine öğretmenin sağlayacağı sınıf iklimi önemli köşe taşlarından biridir. Böyle bir sınıf ikliminde de demokratik öğeler önem taşıyor. Ancak, atanması bile şaibe altında olan bazı öğretmenler ve çağdaş olmayan öğretmenlerden bu yaklaşımı beklemek olanaksız.

Önceki ve Sonraki Yazılar
SON YAZILAR