Eğitim sistemimiz ve rasyonellik

Rasyonellik terimi Akla uygun, aklın kurallarına dayanan, ölçülü, ussal, hesaplılıktır. Eğitim sistemimizin rasyonellik açısından bir çok olumsuz sonuçları barındırıyor.

Kuşkusuz, eğitim kurumu toplumsal kuramların kalbi olduğu için, bu kurumlarda görev yapanların tutum ve davranışları rasyonel olmak durumundadır. Milli Eğitim Bakanlığı düzeyinde, okul müdürlüğü düzeyinde, öğretmenlik düzeyinde eğitim süreci ne ölçüde rasyoneldir? Bunun değerlendirilmesi gerekir?

Milli Eğitim Bakanlığı genel anlamda eğitim politikalarını belirlemektedir. Ancak, politikalarının rasyonellikten çok uzak olduğunu görüyoruz.

4+4+4 eğitim yasası sonuçlarını vermeye başladı. Okul terkleri ve çocuk gelinlerin sayısında artışlar başladı.

Diğer taraftan, okul yöneticilerinin atanmasında nepotizm görülmektedir. Bu durumun rasyonellikle ilgisi var mıdır?

Yine, ders kitaplarında zaman zaman cinsiyet eşitsizliğine vurgu yapan öğelerle karşılaşıyoruz.

En son kabul edilen eğitim programına ne demeli? Ülkemizin toplumsal kurumlarıyla ve sorunlarıyla ilgisi olmayan ve neoliberal düzene hizmet eden bu programın rasyonellikle ilgisini kim kurabilir?

Diğer taraftan, nepotizm kaygılarla atanan okul müdürleri 1900lerin anlayışıyla okulları yönetiyorlar. Yıllardır, okul yöneticiliğinin bir eğitim gerektirdiği bilim adamlarınca savunulmasına rağmen, çıkarlarına uygun olmadığı için bu önemli ayrıntıya uyulmadığı görülmektedir.

Yine, her fırsatta öğretmenlerin öğrencileriyle ilişkilerinde demokratik tutumların benimsenmesi gerektiğini ele alan bilimsel çalışmalara rağmen, bu ilkeye uyulmuyor.

Sözün kısası, hangi boyutta bakılarsa bakılsın eğitimde rasyonellikten çok uzağız.

Ancak, okullar etkili olmak istiyorsa rasyonel eğitim politikalarına, programlara, öğretmenlere ve sınıf yönetimine sahip olmak zorundadır.      

Önceki ve Sonraki Yazılar
SON YAZILAR