Eğitimde bireysel ayrılıklar

Bireyler arasında yetenek, ilgi, erek ve gereksinmeler bakımından var olan ayrıcalıklardır. Öğrenciler arasında ne gibi ayrılıklar var? Öğretmenle ne yapmalı?

Öğrenciler arasında duyuşsal farklılıklar var. Bu farklıklarını çözümlenmemesi öğretme-öğrenme sürecinin olumsuz etkilemesi kaçınılmazdır. İletişim, farkındalık kazanma, dikkatlilik, sorunlara karşı duyarlılık, sorunlara karşı duyarlılık gösterme önem kazanmaktadır. Çünkü, bu boyutların öğretme-öğrenme süreci ile doğrudan bağlantısı var.

İletişim becerisi öğretme-öğrenme sürecini doğrudan etkilemektedir. Çünkü, öğrencinin iletişim açısından yetersiz kalması öğretme-öğrenme sürecinde akademik konu alanlarının anlaşılmasını güçleştirmektedir. Yine öğrenci açısından iletişim sorunları sınıf içi sorunların yoğunlaşmasına neden olmaktadır.

Yine, öğrencilerin farklılıkların öğretme-öğrenme sürecinin hangi boyutlarını etkilediği önem kazanmaktadır. Çünkü, farkındalık alanında görülen farklılık öğretme-öğrenme sürecinin konu alanlarının kazanımlarının niteliğini etkiliyor.

Diğer taraftan, bilişsel alan, muhakeme gücü karar verme, değerlendirmeden oluşmaktadır. Öğrenciler arasında muhakeme gücü farklılığı çeşitli öğrenme güçlükleri doğurabilir.

Yine öğrenciler arasında değerlendirme güçlükler onların olay ve olguları sağlıklı değerlendirememesine neden olur.

Yine karar verme, öğrencilerin bilişsel alanda önemli bir yer tutmaktadır. Karar verme açısından öğrenciler arasında görülen bireysel farklılıklar sağlıklı karar verememeye neden olabilir. Bu nedenle öğretmen, öğretme-öğrenme sürecinde grup sürecine ağırlık vermelidir.

Önceki ve Sonraki Yazılar
SON YAZILAR