Eğitimde bütüncülük

Eğitimin insanı bütün olarak bilişsel, bedensel, duygusal ve tinsel gelişim yönleri ile ilgili olan görüşe verilen isimdir. Bu görüşe göre, öğrencinin bilişsel, bedensel, duygusal ve ahlaki gelişim birlikte gelişmesi gerekir.

Ancak, AKPnin yıllardır uyguladığı eğitim sistemi bu anlayışa aksi bir yönde olduğunu görüyoruz.

Örneğin, okullarda ne bilişe, ne duygusal ne de bedensel gelişime ağırlık veriliyor. Tabii ki ne de sosyal gelişime.

Öyle ki AKP iktidarı, okullarda çocukların bedensel gelişimine katkı sunacak beden eğitimi ve spor derslerini azalttı. Bununla da yetinmeyip öğrencilerin duygusal gelişimine katkı sunacak resim ve müzik derslerini sayınsını azalttılar.

Yine, madde kullanımının çok düşük yaşlara indiği bilinen bir gerçektir. Burada da AKPnin dizayn ettiği eğitim sistemini sorumlu tutmak abartı sayılmamalıdır.

Diğer taraftan, çocukların sosyal gelişimi ile ilgili olumsuzluklar yaşıyoruz. İşbirliğinden yoksun, sorumluluktan kaçınan bireyler yetiştiriyoruz.

Sonuç olarak, AKPnin dizayn ettiği eğitim sistemi, insanı bilişsel,duygusal, duygusal,  sosyal yönleriyle bütüncülük ilkesine uygun değildir. Böyle bir toplum sağlıklı olabilir mi? 

Önceki ve Sonraki Yazılar
SON YAZILAR