Eğitimde düşüncenin önemi

Düşünce; insan beyninin anlık vs. yardımıyla nesnel evreni yansıtmak üzere oluşturduğu kavramlar, yargılar ve kurum vb. leridir.

Düşüncenin, öğrenci açısından önemi nedir? Öğretmenin öğrenciye kazandıracağı kavramlar, yargılar kuramlar ne olmalıdır? 

Kuşkusuz, öğretme-öğrenme sürecinde kazandırılacak düşünce;  öğrencinin çevresiyle uyum, problem çözme ve karar verme yeteneğidir. Bireysel anlamda nihai amaçlar; otantik yaşam, öğrencinin çevresiyle bütünleşmesinin sağlanmasıdır. Bunun için de öğrencinin kendisi olmasına çaba göstermesine yardımcı olmak gerekir. Böyle bir anlayışın gelişmesi de öğrencinin seçimleriyle ilgisi bulunuyor. 

Üniversite düzeyinde öğrencilerde gördüğüm bazı gerçekleri okuyucu ile paylaşmak istiyorum. İlkönce çevreye uyum, bireyin kendini değiştirme ile mümkündür. Ancak, bazı öğrencilerimizin değil değişmeye uyum direnç gösterdiğini gördüm. Bu da onların problem çözme yeteneklerini engellemekte idi. 

Diğer taraftan, bireyin mutluluğu bir ölçüde kendisi olmasıdır. Bu da bireyin seçimlerini tercihlerini özgürce kullanması anlamına geliyor. Ancak, üniversite ve bölüm seçimlerini ailelerine bırakan öğrencilerin olduğunu gördüm. Bu tür öğrenciler sağlıklı olabilir mi?

Yine, düşüncenin sosyo-ekonomik ve siyasal sistemlerle de ilgisi var. Maalesef, öğrencide kazandırılacak düşünce yapısının demokratik değerlerle ilgisi olmadığına tanık oldum. Öyle ki, demokratik bir uygulama imiş gibi kabul edilen öğrenci temsilciliği seçiminin göstermelik bir uygulamanın ötesine gitmediğine tanık oldum.

FBir insan için kendini gerçekleştirme önem taşıyor. Sosyo-ekonomik düzeyi düşük ülkemizde kendini gerçekleştirme toplumdan bağımsız değil. Ancak, bireyci öğrencilere sahibiz. Burada ülkenin içinde bulunduğu koşullar rol oynadığı gibi çocuk yetiştirme biçimlerimiz de önemli bir rol oynuyor. 

Önceki ve Sonraki Yazılar
SON YAZILAR