Eğitimde özelleştirmenin sonuçları

Eğitimde özelleştirme, hiçbir iktidar döneminde olmadığı kadar AKP iktidarları dönemlerinde yoğun biçimde yaşanıyor. 

Tabii ki özelleştirmenin de bireysel ve toplumsal sonuçları bulunmaktadır.

Özellikle, özelleşme nedeniyle mağdur olan bireyler kendini gerçekleştirme yolunda olumsuz etkileniyorlar. Oysa, kendini gerçekleştirme ve bu yolda başarı sağlamak bir insan için en doğal hak olarak değerlendirilmelidir. Bu durumu sağlamak devletin sorumluluğu olarak kabul edilmelidir.

Kendini gerçekleştirme yolu tıkanan bireylerin kendisi olması mümkün değildir. Başka bir ifadeyle, kendi tutum, değer ve inançlarını yaşaması mümkün değildir.

Yine, özelleşme sonucu eğitimden yoksun olan kişilerin bireyleşmesi mümkün değildir. Bu durumda bu kişilerin başka/başkalarına bağımlılığı kaçınılmaz görünüyor.

Bir ölçüde, siyasi iktidarın istediği de bu olsa gerek. Başka bir ifadeyle, iktidarın yurttaşlara "sizin yerinize ben düşünürüm, karar veririm" demesi anlamına geliyor.

Çünkü bireyleşmeme bağımlılığı beraberinde getiriyor.

Diğer taraftan, özelleşme nedeniyle eğitimden yoksun olan kişilerin bireyleşememeleri nedeniyle demokratik değerlerin yaşatılabilmesi mümkün değildir. 

Yine, özelleşme nedeniyle eğitimden yoksun olan bireylerin genel anlamda etkili toplumsallaşma ve siyasal toplumsallaşmayı yaşantıya geçirmesi mümkün değildir.

Tabii ki, bu yurttaşlarımızdan yetişkinlik rollerini ve sorumluluklarını yeterince yerine getirmeleri beklenemez.

Görüldüğü gibi, eğitimde özelleştirmenin hem bireysel hem de toplumsal olumsuz sonuçları bulunuyor.

Eğitim girişiminin kendisi kamu girişimidir. Ancak, neoliberal kaygılar uğruna eğitimde özelleştirmeye her geçen gün daha da başvurulmaktadır.

Bütün bunlarla birlikte, eğitimde özelleştirmenin yaklaşık 17 milyon yoksulun yaşadığı ülkemizde eğitimde fırsat eşitliği ve insan haklarını olumsuz etkileyeceği de kaçınılmaz görülmektedir.  

      

    

           

Önceki ve Sonraki Yazılar
SON YAZILAR