Eğitimde yozlaşma

Kuşkusuz, Türkiye Cumhuriyetinin kuruluş yıllarında eğitim sisteminin rejimin kök salmasında başlı başına rol oynadığı anlaşılmıştır.

Bunu bilen siyasi iktidarlar Türkiye Cumhuriyetinin genleri ile oynama ile ilgili olarak eğitim sitemini değiştirmek ile yola devam ettiler.

Çünkü, onlar da biliyorlardı ki toplumsal kurumların kalbi eğitimdir. Başka bir ifadeyle, eğitim sistemi değiştirilmeksizin neoliberal düzen gelemeyecekti.

Bilindiği gibi eğitim sisteminin etkililiğinin olmazsa olmaz koşulları bulunmaktadır. Bunların başında eğitimin toplum için var olduğunun bilinmesidir. Ancak, AKP eğitimi neoliberal eksende ele almış bu yönde değişikliğe gitmiştir.

Eğitime siyasal boyutuyla bakan AKP, defalarca müfredat programını değiştirdi. Ancak bununla yetinilmeyip, bu günlerde yeniden müfredat programının değişikliği gündemde.

Yine, eğitimde özelleştirme AKP döneminde hız kazanarak eğitimde yozlaşma yoğunlaşmıştır.

AKP bir taraftan sosyal devlete vurgu yaparken, diğer taraftan yoksul öğrencilerin aleyhine olacak eğitimsel kararlar alabilmektedir. Oysa, eğitimde fırsat eşitliği esastır.

Diğer taraftan, eğitim siteminde liyakat öneli bir ilke iken eğitim yöneticiliği kadrolarına AKPye yakın kişiler atanmakta ve bu uygulama devam etmektedir.

Diğer yandan AKP 4+4+4 eğitim yasasına imza atarak bazı kız öğrencilerinin eğitim olanağından yoksun kalmasına yol açmıştır. Öyle ki, Eğitim Senin yaptığı araştırmaya göre 36 bin kız çocuğu liseye devam edememişçoğu evlenmek zorunda bırakılmıştır.  

Önceki ve Sonraki Yazılar
SON YAZILAR