Etik ve siyaset

Etik, bir toplumda bir toplumsal grupta belli bir tarihsel dönemde benimsenmekte olan nesnel toplumsal yasalarla belirlenen doğru ve yanlışa ilişkin davranış kurallarına verilen isim.

Kuşkusuz, bu konuda sorgulanması gereken etik ve siyasi lider ilişkisinin belirlenmesidir. Yine, siyasi liderlerin etik ilkelere uymadıklarında toplumsal ve siyasal sonuçlara değinmek gerekmektedir.

En başta söylenmesi gereken siyasi liderler etik liderlere uymadığında ülke yönetimine ilişkin  meşruiyet tartışmalarının gündeme gelmesidir. Bu durumun siyasi yönetimin etik ilkelere uymadığında rejime karşı güven bunalımına yol açabileceğidir. Bu da halkın oy verme davranışı yerine farklı siyasal davranışlara yol açacağı anlamına geleceğidir.

Aslında, bu durumda neler yapılabileceğinin çözüme kavuşturulması gerekir. En başta halk sivil toplum örgütlerinde örgütlenebilir. Çünkü, sivil toplum örgütleri demokrasinin korunacağı, sürdürüleceği yerler olarak algılanmalıdır.

Ayrıca, demokrasi kültürüne gerçek anlamda sahip çıkacak bireyler ve demokratik liderler sivil toplum örgütlerinde yetiştirilebilir.

Önceki ve Sonraki Yazılar
SON YAZILAR