Gelişmişlik ve aydınlarımız

Aslında, aydınlara verilen değer, uygarlığın temel ölçütlerinden biridir. Aydınların toplum açısından önemi nedir? Aydınlara gerçek anlamda değer veriliyor mu?

Aydınlar, çağdaş uygarlık yaratmada öncü bir rol oynuyor. Aydınlar, çağdaş gelişmelere uygun tepkiler vermede uygun yollar arayan kişilerdir.

Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşunda aydınların rolü ve önemi unutulabilir mi?

Atatürk dönemi hariç, bilim adamlarına yönelik olumsuzluklar giderek yaygınlık kazanmıştır.

1402likler hafızalarda silinmiş değil. Binlerce aydının işine son verilmiş, maalesef.

Aydınlara, verilen önem bakımından kendi alanımda ilgili bilim adamlarını vurgulamak istiyorum. Yıllardır, Türk Eğitim Sistemini etkin kılınması yönünde çaba gösteren bilim adamlarının çalışmalarına ne ölçüde uyulduğu tartışılır durumdur.

Diğer taraftan, dünyaca ünlü piyanist Fazlı Say gibi sanatçılar hapis cezasıyla tehdit edilmiştir. Yine, bazı sanatçıların sanat eserleri ucube diye yıkılabiliyor.

 Yine, günümüzün ve her zaman vazgeçilmez aydınları olan öğretmenler için söylenecek çok husus var. Öyle ki, öğretmenlerin maaş ortalaması Avrupa ortalamasının çok altında.

 Diğer taraftan, gün geçmiyor ki öğretmenlerimiz ayrımcılıkla karşılaşmasın.

 Öğretmen, aydın olarak öğrencileri yetiştirme aracılığıyla, toplumun siyasal toplumsal ve ekonomik gelişmesinden sorumludur.

 Ancak, aydın olarak öğretmenlere verilen önem tartışılır. Bu gün öğretmenlik mesleği itibarsızlaşmış, özlük haklarında sorunlar görülüyor.

  Sözün kısası, aydınlarımıza gereken önemi vermiyoruz. Bunda da iktidarın payı olsa gerek.   

Önceki ve Sonraki Yazılar
SON YAZILAR