Hegemonya ve eğitim

AKP iktidarı görüş ve düşüncelerini kitlelere değişik yöntemlerle kabul ettirmeye çalışmaktadır. Ancak, eğitim sistemimizdeki düzenlemeler başlı başına önem arz etmektedir.

Formal  eğitimin kontrolü AKPnin elinde bilinen bir gerçektir. AKP eğitimin kontrolü ile öğrencileri kontrol etmek ve bu yönde yine öğrencilerde davranış değişikliğine gitmek istemektedir. Bu nedenle, AKP iktidarı eğitim politikalarında değişikliklere gittiler.

Siyasi erk bir ideolojik bir yönetim biçimidir. 12 Eylülle başlayan ve AKP iktidarı döneminde de büyük bir ivme kazanan neoliberal/muhafazakâr eğitim düzeni yapılandırıldı.

Bu yapılandırma AKP iktidarı döneminde 2005 yılında değiştirilen müfredat proğramı ve yakınlarda yeniden dizayn edildi. Amaçları, bu yolla eğitim sisteminin çıktısı olan öğrenci davranışını sağlayarak kendi düşüncelerini ve ideallerini yaşatacak yeni nesiller yetiştirmektir.

Diğer taraftan, bilindiği gibi genel liselerin bazıları imam hatip liselerine dönüştürüldü. Böylece, AKP hegemonyalarından yararlanarak kindar ve dindar nesil yetiştirmeyi amaç edinerek nefret suçlarının oluşmasına zemin hazırladı.

Aslında, AKP çocuk ve gençlerde yapacakları bilinç değişimiyle kendilerine bağımlı bir kitle yaratmak istiyor. Böylece, AKP sorgulamayan, düşünmeyen, kendi başına karar veremeyen bir insan tipi yaratmak istiyor.   

Önceki ve Sonraki Yazılar
SON YAZILAR