İnce, öğretmen kimliği ve seçim

     Bilindiği üzere öğretmen aydındır. Çevre lideridir. Bu nedenle, Cumhurbaşkanı adayı İncenin farklı kimlikleri olmasına rağmen öğretmen kimliğinin öne çıkarılması seçim başarısı için bir ölçüde anahtar bir öğe olabilir.

 Fizik alanı çoğu bilim alanlarına referans olabilmektedir. Örneğin, sosyoloji bilim alanın kurucu düşünürü COMTE öncelikle Fizik biliminden yararlanmıştır. Gerçekten, Muharrem İnce bir mitinginde fizik öğretmeni olarak fizik biliminin önemli kuramlarında Kuantum kuramını referans göstererek güncel olayları yorumlayabilmiştir. İnce, zor olanı yapmış pozitif bilimindeki bulguları sosyal konulara transferini gerçekleştirebilmiştir.

    Kuşkusuz, İncenin başarısı özellikle öğretmen kimliğindeki başarısına bağlanabilir. İncenin başarısı farklı kimliklerde aransa da bu köşe yazısında öğretmenlik kimliğine değinilecektir.

   Yine, İnce yurttaşların sosyalleştikleri ortamların farklılıkları bilerek propagandasını yapabilir.

     Diğer taraftan, başta farklılıklara tahammül olmak üzere demokrasinin vazgeçilmez öğelerini ele alan doğrudan, dolaylı mesajlara ve sembollere daha çok vurgu yapabilir.

    Yine İnce,  çatışan gruplar arasındaki gruplar ve topluluklar arasındaki çatışmanın uzlaşmacı lideri olma yolundaki çabaları daha çok arttırma yoluna gidebilir.

    İnce, bu anlatılanlarla birlikte izleyen satırlarda maddeler altında sıralanan ve eğitimci kimliğiyle seçim programında şunları yapabilir:

    İnce;

    1- Demokrasinin teminatı olan katılımcı anlayışı daha da arttırmak için yurttaşları motive edebilir.

    2- Sosyo-ekonomik sorunların çözümü için katılımcı davranışın önemini daha çok ele alabilir.

    3- Ülkenin sosyo-ekonomik sorunlar ve çözümüne yönelik olarak ilişkin olarak daha sade ve anlaşılır söylemler bağlamında ele alabilir.

     İnce, katıldığı bir televizyon programında eğitim sorunlarını uzlaşmacı bir anlayışla çözeceğini söylese de şimdiden görüşlerini belirtmek zorundadır.

    Bu sorunların başında YÖKteki ve milli eğitimin örgüt yapısı; ve atanamayan öğretmenlerin sorunları gelmektedir. Yine, örgüt olarak okullarda cinsiyet eşitsizliği, ayrımcılık, mobing uygulamaları, laiklikten ve bilimsellikten uzaklaştırılan eğitim sistemini ele almalıdır.   

     

Önceki ve Sonraki Yazılar
SON YAZILAR