İnsan hakları ve AKP iktidarı

Toplumların çağdaş gelişmelerine uyum sağlamaları bir koşul ve zorunluluk olarak algılanmalıdır.

Bu çağdaş gelişmeler içerisinde insan haklarının ayrı bir yeri ve önemi var. Çünkü, insan haklarına ülkelerin önem göstermeleri, yurttaşların onurlarının ve dolayısıyla öz saygılarının korunması ile doğrudan ilişkilidir.

Bu nedenle, her iktidar gibi AKPnin insan haklarını koruma ve yaşatma sorumluluğu önemli bir yer tutuyor. Ancak, uygulamada AKPnin bu anlatıştan çok uzak olduğunu görüyoruz.

Asgari ücret yaşam standartların çok altında. Diğer taraftan, işçiler sendikasızlaşmakta ve taşeronlaşmaktadır.

Halk yoksullaşmakta, bir çok yurttaşımız açlık sınırının altında yaşamaktadır.

İşsiz üniversite mezunlarımız çoğunlukta.

Hukuksal sorunlarımız bulunuyor. Yine güçler ayrımı ilkesine uyulmadığı bilinen bir gerçektir.

Diğer taraftan, kültür hakları bakımından sorunlarımız bulunuyor.

Özellikle, eğitimde fırsat eşitliği konusunda olumsuzluklar yaşıyoruz.

Genellikle, eğitim olanağından yararlananlar zenginler olmaktadır.   

Önceki ve Sonraki Yazılar
SON YAZILAR