Kadın öğretmenler

Eşitsizlik, bir toplum içinde yer alan bir grup ya da gruplar içinde yer alan bir grup ya da gruplar içindeki farklı bireylere eşitsiz ödüller veya fırsatlar sunmayı karşılayan terimdir.

Gerçekte, okullarda en çok mobbingle ve ayrımcılıkla karşı karşıya kalan kadın öğretmenlerdir.

Öyle ki, her iki kadın öğretmenden birisi mobbinge ve ayrımcılığa uğruyor. Elbette, bir uygulamanın bir çok olumsuzlukları bulunuyor.

Bunların başında kadın öğretmenlerimiz çevreleriyle anlamlı birliktelik ve dolayısıyla iletişim kuramıyorlar.

Kadın öğretmenlerin iletişimsizliği de baraberinde bir takım sorunları beraberinde getiriyor. Bunlardan en önemlisi yalnızlık ve yabancılaşmadır.

Tabii ki yalnızlaşan ve yabancılaşma kadın öğretmenlerin okulun amaçları doğrultusunda etkin çaba göstermesi beklenemez.

Çünkü, yabancılaşan kadın öğretmenin moral, iş doyumu ve motivasyonu düşük düzeyde olması muhtemeldir.

Bu nedenle, en başta  okul yöneticilerinin kadın öğretmenler konusunda algılarının değişmesi gerekiyor. Bunun için okul yöneticiliği meslek olarak kabul edilmeli, lisans üstü eğitim yöneticiliği eğitiminden geçmiş olanlar bu konumlara getirilmelidir.

Önceki ve Sonraki Yazılar
SON YAZILAR