Karanlığa arkasını dönen liseliler ve yabancılaşma

  1.1. Okul ve Öğrencilerin Yabancılaşması: Okulun kendi bürokratik yapısı öğrenci yabancılaşmasına neden olmaktadır. Çünkü, AKPnin atadığı okul müdürlerinin oluşturduğu bürokratik yapı özellikle lise öğrencilerinin potansiyellerini gerçekleştirmede önemli bir engel oluşturmaktadır.

Özellikle, okul müdürlerinin öğrencilere yaklaşım biçimi dinsel motifli içeriğe sahiptir. Özellikle, bilim yoğunluklu davranış biçemi yerine dinselliği tercih etmeleri lise öğrencilerinin yabancılaşmasına neden olmaktadır. Aslında, okul müdürleri öğrencilere en yakın statü lideri olarak algıladığından protestoların hedefi okul yönetimleri hedeflenmektedir. Oysa, bu durumda siyasi iktidarın payı bilinmektedir.

   1.2.Müfredat proğramı ve Öğrenci Yabancılaşması: Bilindiği gibi son müfredat programı dinsel ve neoliberal kaygılarla hazırlanmıştı. Özellikle, dinsel motifleri içinde barındıran müfredat programı öğrencileri etkilemesi kaçınılmazdı. Çünkü, içinde itaat-birey ilişkisine dayanan bu programa gençler başkaldırdılar. Çünkü, körü körüne itaat beraberinde bu öğrencilerimizin özgürlüğünün elinde alınması demekti. Dolayısıyla lise öğrencileri bu duruma isyan ettiler.

Diğer taraftan, bireyci kültürle bezenmiş neoliberal müfredat programa isyan ettiler. Çünkü, onlar da biliyordu, bireyciliğin dayanışmayı yok ettiği.

 1.3. Sınavlar ve Lise öğrencilerinin Yabancılaşması: Bilindiği gibi sınav sistemimiz rekabetci bir yapıya sahiptir. Özellikle, rekabetci sistem bu öğrencilerimizde oldukça duygusal çöküntüye neden olmaktadır. Yine, rekabetci sistem öğrenciler arasında çatışmaya neden olmakta bu da yabancılaşmaya neden olmaktadır.

Özellikle yarıştan kopan öğrenciler öz saygı ve öz güven düzeyleri düşük olmaktadır. Bu durumda onların çevreleriyle anlamlı ilişkiler kurması engellemektedir. Bu durumda isyan nedeni olarak değerlendirilmelidir.

Önceki ve Sonraki Yazılar
SON YAZILAR