Kindar ve dindar nesil yetiştirmenin sonucu

Belirli bir örgütlenmiştik, karmaşıklık ve gelişim aşamasına ulaştığında özellikleri ya da öğeleri açısından kindar ve dindar nesil yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.

Böyle bir yaklaşımın hiçbir bilimsel temelinin olmadığı bilinçli kesimlerce biliniyor. Ancak, böyle bir neslin toplumsal bütünleşmeyi nasıl etkilediği üzerine çok az şey söylendi.

Kindar neslin artması nefret suçlarının artmasına yol açacağı aşikardır. Bunun da toplumsal çözülmeye yol açacağı bilinen bir gerçektir.

Diğer taraftan, hiçbir bilimsel gerçeğe uymayan ve toplumsal gerçeklerimizle uyuşmayan kindar nesil yetiştirmek, toplumda kutuplaşmayı beraberinde getiriyor. Böyle bir anlayışın toplumsal gerçekle ne ilgisi olabilir.

Diğer taraftan, kindarlık bir toplumda olması gereken ideal insan tipine uymuyor. İdeal insan tipine uymayan kindar nesil insan ilişkileri açısından ne ölçüde yeterli olabilir?

Bütün bunların yanında AKP iktidarı dindar nesil yetiştirmekle kastettiği, aslında kendileri gibi düşünen bağımlı kitle akıllara geliyor.

Önceki ve Sonraki Yazılar
SON YAZILAR