Medya ve Demokrasi

Bugünlerde basın özgürlüğünün tartışılması demokratik değerler açısından önem taşımaktadır. Çünkü basın özgürlüğü demokrasinin olmazsa olmaz koşullarındandır.

Yurttaşlara basın, radyo ve televizyon ile ulaşılabileceği için günümüz çağdaş toplumlarında hem hükümetler hem de toplum açısından önemli bir yer tutuyor.

 Başta, demokrasilerde medya basitçe hükümetin bir propaganda aracıdır.

  Hükümetlerin tabii ki, halkın bilgilendirilmesi siyasi tartışmalar için zemin oluşturulması,  halk baskısı ve kamuoyu oluşturması en temel hakkıdır.

 Diğer taraftan, ABC GAZETESİ 650 gazetecinin soruşturulduğunu manşetten verdi.

 Aslında böyle bir süreçte AKP hükümetinin bazı politikaların açığa çıkarılmasında ve soruşturulmasında rahatsız olduğu görülüyor.

Kuşkusuz, böyle bir sürecin olumsuz yönleri bulunmaktadır.

Çünkü, AKP Hükümetinin olumsuz kamu politikalarının gizlenmesi ve soruşturulmaması söz konusu olduğunda toplum için çeşitli olumsuzluklara gebe.

Bu durumun da toplum için derin yaralar açacağı aşikardır. Oysa, demokratik toplumlarda olumsuz kamu politikaları sorgulanabilir. Böyle bir durum açık bir toplum gereğidir.

Aksi durumda kamu politikalarında görülen olumsuzluklar birbirini takip edecektir.

Yine , toplumsal kurumlar erozyona uğrayacaktır.

Kuşkusuz, çoğu duyarlı yurttaş böyle bir sorumluluğa ortak olmaz.

Önceki ve Sonraki Yazılar
SON YAZILAR