Öğrencilerimiz ve kendilerini geliştirme

Yetenekleri körelten, doğuştan ressam olup hisse senetleriyle boğuşan , zeki olup da aptalca bir yaşam sürdüren, doğruyu görüpte ağzını açmayan, yürekliliğini öldürüp korkaklaşan tüm insanlar içten içe kendilerini aldattıkları ve bu nedenle de kendilerini cezalandırdıkları durumu yalınızca psikolojik sorunlara yol açabilir. Doğru olanı yapmaya başlamanın ise öz saygı kısaca gelişim ve ilerleme sağlamayı gerçekleştirebilir.

Kuşkusuz, bu konunun insanın nihai amacı olan kendini gerçekleştirme ile ilgisi bulunmaktadır. İnsanın gelişmesi gizil güçlerin ortaya çıkmasına da sağladığında ayrı bir öneme sahiptir. Diğer bir önemli husus kendini geliştirmenin bireyin öz saygı düzeyini geliştirici olmasıdır. Çünkü, birey kendini geliştirdiğinde, yine kendisini değerli hissetmektedir.

Bilindiği üzere, bir bireyin kendini geliştirmesi için öğretme-öğrenme yaşantıları önemli bir yer tutmaktadır.

Okul, en başta geniş bir sosyal bir sistemdir. Böyle bir ortamda bireyin sevgi saygı kendini bir grup/topluluğa ait olduğunu hissetmeleri muhtemeldir. Bilindiği gibi bireyin gelişimi diğer bireylerin varlığına bağlıdır. Okul bunu sağlıyor. Ancak, okulun öğrencinin kendini gerçekleştirmesinde önemli bir yeri olan gelişme ihtiyacı karşılanıyor mu? Burası tartışılır.

Çünkü, AKP uygulamalarıyla öğrencilerin kendilerini gerçekleştirmede bir adım atmadığını görüyoruz. Başlı başına sorunlar buna engel oluyor. Bu sorunların başlıcaları şunlardır:
1- Müfredat proğramlarının neoliberal kaygılarla hazırlanması.
2- Kalabalık sınıflar.
3- Bazı durumlarda okul güvenliğinin olmaması.
4- Bazı durumlarda öğretmen tutum ve davranışlarının demokratik anlayıştan uzak olması.
5- Özellikle, Görsel sanatlar,müzik ve beden eğitimi ve spor derslerinin yetersiz olması.

Ancak, kendini gerçekleştirme yolunda ve dolayısıyla bu yolda güçlük içinden olan öğrenciler bilinmektedir. Bütün zorluklara rağmen kendini gerçekleştirme temel bir güdüdür. Bu nedenle iktidar yetkilileri öğrencilerin bu temel güdülerinin karşılanması için gereken önemi göstermesi gerekir.

Bu yazı toplam 882 defa okunmuştur
Önceki ve Sonraki Yazılar