Öğrencilerin akademik benlik kavramının oluşumuna katkı yeterli

Akademik benlik kavramı; kişinin hangi özel ya da genel alana yeteneği olduğunun farkında olmasıdır.

Öğrencinin akademik benlik kavramının belirlenmesinde hangi stratejiler uygulanmalıdır? Bu açıdan mevcut durum nedir? Bu durumda görülen olumsuzluğun olası sonuçları neler olabilir?

Eğitimciler, özellikle öğrencinin düşünce gelişimine önem vermek durumundadır. Bunun için öğrenciyi farklı olay ve olgularla karşılaşmasını sağlayabilir. Yine, öğrencinin duygu ve düşüncelerini açıklamasına olanak tanıyabilir.

Diğer taraftan, öğretmenler öğrencilerin akademik benlik kavramlarının gelişimi için kararlara katabilir. Yine, öğretmenler öğrencilerin sorun çözme becerilerini geliştirerek akademik benlik kavramını geliştirebilirler.

Ancak, öğrencilerin akademik benlik kavramının gelişimine önem verilmemektedir. Çünkü en başta okullarda çağdaş demokratik yaklaşım yoktur. Yine, öğretmenlerin sınıf yönetimindeki zafiyetlerinden dolayı öğrencilerin benlik kavramı gelişememektedir.

Diğer taraftan; sınıfların kalabalık olması da, öğrencilerin benlik kavramının gelişmemesinde etkili olabilmektedir. Öğretmenin alan bilgisinin yetersiz olması da olumsuz etkilemektedir.

Yine, öğrencinin öğrencinin akademik benlik kavramının gelişmemesi özel yeteneklerinin açığa çıkmasını engellemektedir. Bütün bunlarla birlikte akademik benliği gelişmeyen öğrenci özgür olamayacak, öğrencinin yabancılaşması kaçınılmaz olacak, çevresiyle anlamlı birliktelikler kuramayacaktır.


 

Önceki ve Sonraki Yazılar
SON YAZILAR