Öğrencilerin stres kaynakları

Kişinin kendisini tehdit veya baskı altında algıladığında verdiği fiziksel, duygusal ve davranışsal tepkiler bütünüdür. Öğrencilerin stres kaynaklarını üç boyutuyla düşünmek gerekmektedir. Birincisi, aile, ikincisi okul yönetimi ve öğretme-öğrenme boyutlarıdır.

    Aile boyutu ile söylenecek hususların başında beslenme önemli bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Yine, stres kaynaklarından biri de aile içi şiddettir.

   Diğer taraftan, okul yönetim politikaları öğrencinin stres yaşamasında doğruda ve dolaylı olarak etkili olabilmektedir. Özellikle, okul yöneticilerinin uyguladığı  bazı politikalardan etkilenen öğretmenler, olumsuz tutum içerisine girerek öğrencilerin stres yaşamasına neden olabilmektedir.

    Diğer taraftan, öğrenciler arasında baş gösteren  uyum problemleri ve akran zorbalığı da yine öğrencilerin yaşadığı stres kaynakları arasındadır. Yine, öğrencilerin çeşitli çetelerin baskısı altında olması da stres kaynakları arasındadır. Öğrenciler arasındaki iletişim problemleri de stres kaynakları arasındadır. Ayrıca, öğretmenin otoriter tutum ve davranışı da öğrencinin stres kaynakları arasındadır.                        

Önceki ve Sonraki Yazılar