Öğrenme ortamı

Öğrenci için derslik, masa, sandalye ya da sıra, ders araç gereçleri, ısı, ışık vb. oluşan fiziksel ortam öğrenme için olanak sağlar.

Bir fakültenin faaliyeti için köy okullarını ziyarete gitmiştim. Karşılaştığım manzara beni oldukça şaşırtmıştı.

Ağaç kütüklerinden sıra ve masaların olduğunu gördüm. Bu durum beni oldukça üzmüştü.

Bir öğrenci ağaç kütüğünde yapılan sırada nasıl oturabilsin?

Yine ağaçtan yapılan masada nasıl yazabilsin? Okuyabilsin?

Özellikle köylerde yakıt bulmayıp tezek yakan okulların varlığını biliyoruz.

Yine aynı ilin farklı bölgelerinde bile araç-gereç bakımından eşit koşullarda olmayan okullar bulunuyor.

Böyle bir iklimde eğitimde fırsat eşitliğinin olduğunu kim söyleyebilir?

Yine, okullarda normal koşullarda yirmi bir öğrenci mevcudu bulunması gerekirken oldukça kalabalık sınıfların varlığını biliyoruz.

Okulların bulunduğu fiziksel çevre önem taşıyor. Ancak, trafik akışının çok yoğun olduğu yerlere inşa edilen okullar bulunuyor.

Sonuç olarak araç- gereç donanım fiziksel çevre etkili öğrenme-öğretme yaşantıları için önem taşıyor.

Ancak, ülkemizde eğitimde fırsat eşitliğinin olmadığını apaçık görmekteyiz.

Böyle bir iklimde eşitlikten kim bahsedebilir?

Önceki ve Sonraki Yazılar
SON YAZILAR