Öğretmenler Günü buruk geçiyor

Öğretmenler bir toplumun aydınlanma ve uygarlaşmasında başlı başına rol oynamaktadır. Öyle ki, Mustafa Kemal Atatürk Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşunda ilk toplantılarından birini yeni siyasi sistemin yaygınlaşması için, öğretmenlerle bir toplantı yapmıştır.

Ancak, özellikle 1980den sonra öğretmenlik mesleğinin giderek itibarsızlaşmaya başladığını görüyoruz.

Bu durumun AKP döneminde de giderek hız kazandığına şahit oluyoruz. Öğretmen maaşları Avrupa ülkelerinin ortalamasının çok altında.

Yine, öğretmenlik mesleğinin itibarsızlaşması sonucu, öğretmenler mesleğine giderek yabancılaşmakta. Bu durum da öğretme-öğrenme sürecini olumsuz etkilemektedir.

Diğer taraftan, çağdaş öğretmenler özlük hakları bakımından ayrımcılığa maruz kalmaktadır. Görevde yükselme bunların başında gelmektedir.

Bu yılın en önemli olaylarından biri, özellikle çağdaş düşünen bazı öğretmenlerin açığa alınmaları ve ihraç edilmeleridir. Bu durumun özlük, hukuk devleti ve insan hakları bakımında savunulur hiçbir yanı yoktur.

Yine, sözleşmeli öğretmenlik statüsü eğitim sistemine getirilerek öğretmenlik mesleği güvencesiz hale getirilmiştir.

Her yurttaş gibi öğretmenlerin de kendini gerçekleştirme hakkı var. Ancak öğretmenlerin yaşadığı sorunlar bu hakkın ellerinden alamsına neden oluyor.   

Önceki ve Sonraki Yazılar
SON YAZILAR