Öğretmenlerin toplumsal statüsü

Bugün için öğretmenlerin statüsüne gerekli önem verilmekte midir? Bir mesleğin statüsüne verilen önem, onların maaşlarına verilen önemdir. Ancak; diğer Avrupa ülkeleriyle kıyaslandığında öğretmenlerin maaşları istenen düzeyde değildir.

Özellikle 1980 sonrası, öğretmenlik mesleği giderek  itibar kaybetti. Bu nedenle, öğretmenler düşük motivasyonda çalışmak zorunda kalıyor.

Öğretmenlerin  düşük motivasyonda çalışmasının, okulun etkililiğini olumsuz etkilemesi kaçınılmazdır.

Ayrıca, öğretmenlerin statüsüne gerekli önemin verilmemesi onların iş doyumunu olumsuz etkilemektedir. Bu da okulun amaçlarının gerçekleştirilmesini olumsuz etkilemektedir.

Bir örgüt olarak okulun varlığı, amaçlarını gerçekleştirmesine bağlıdır. Başka bir ifadeyle, okul ancak amaçlarını gerçekleştirdiğinde varlığını etkili bir biçimde yerine getirir.

Okulun etkililiği de, büyük bir ölçüde öğretmenlerin beklentilerinin karşılanmasına bağlıdır.

Okullar informal yanları ağır basan örgütlerdir. Özellikle, öğretmenler açısından yönetimin insan ilişkileri gereksinmelerinin karşılanması gerekir.

Bu gereksinmeler: Öğretmenlerin bir onuru olduğu, gizlilik hayatına önem, sorumluluk almaya isteklik, gelişme isteği vb.

Ancak, öğretmenlerin sorunlarına duyarlılık bir eğitim işidir.

Zira, mevcut okul yöneticileri ile mümkün değildir. Bu nedenle, okul yöneticilerinin yöneticilik eğitimi almış olması gerekiyor.       

Önceki ve Sonraki Yazılar
SON YAZILAR