Okullarda açık çıkarlar

Açık çıkarlar, açıkça belirlenmiş ve bilinçli amaçlar halinde gelişmiş olan gizli amaçlardır.

AKPnin eğitim politikası ve açık faktörler bakımından birçok açıdan düşünülebilir. AKPnin şimdiye kadar ve bundan sonra planlanan ve planlanacak açık çıkarları nelerdir? Bunların tartışılması gerekir.

 AKPnin şimdiye kadar planladıkları eğitim politikaları şu şekildedir: Özellikle, Milli Eğitim Merkez ve taşra örgütlerinde atamalarda liyakat ölçütlerine uyulmadı.

Diğer taraftan, yandaş yayınevlerinin korunması, AKP döneminde yaşandı.

Yine öğretmenlik mesleğinin erozyona uğraması bu dönemde yaşandı. 

En çarpıcısı, 4+4+4 eğitim yasasıyla neoliberal ve dinsel motifli eğitimin yolu açıldı.

Bunun sonucu olarak seçmeli din dersleri çoğaltıldı. Tabii ki bunlar belli başlıcaları, çoğaltılabilir. 

Önemli olan bundan sonra AKPnin eğitim sistemi açısından çıkarları neler  olduğunun sorgulanmasıdır. En başata görünen öğretmenlik mesleği güvencesiz hale gelecek. Bu demektir ki sözleşmeli öğretmenliğin yolu da daha açılacaktır.

 Diğer taraftan, okullarda karma eğitime son verilerek cinsiyet ayrımcılığı daha da yoğunlaşacaktır.

Yine; eğitim proğramı neoliberal ve dinsel yönden yeniden ele alınması gündemde.

Buna göre, ders kitapları yeniden dizayn edilecek.    

Ayrıca, yönetim kademelerinde bulunan yandaş olmayan yöneticilerden temizlenecektir.
    

Önceki ve Sonraki Yazılar
SON YAZILAR