Okullarda adaletin önemi ve mevcut durumu

Belli bir toplumda belli bir tarihsel dönemde bir toplumsal olgunun adil sayılması yoluyla korunmuş olmasına verilen isim.

Kuşkusuz, adalet olgusu bütün kurumlar gibi okullar için de önemlidir. Çünkü, okul yöneticisinin öğretmene karşı tutum ve davranışı öğretme-öğrenme sürecini; dolayısıyla okulun etkililiğini doğrudan etkilemektedir. Çünkü, okul müdürünün tutum ve davranışı, öğretmenin iş doyumu, motivasyonunu, moralini doğrudan etkilemektedir.

Bu durumdan en çok etkilenenler çağdaş öğretmenler olmaktadır. Çünkü, okul müdürleri AKP iktidarı tarafından atandığı için diyet borcunu ödercesine çağdaş öğretenlere adaletsiz davranabilmektedir.

Kuşkusuz, okul müdürlerini Eğitim Bir Sen vb. iktidara yakın öğretmen sendikalarına üye olan öğretmenlere adil ve diğer çağdaş öğretmenlere adaletsiz davranması bir çok olumsuzlukları barındırmaktadır.

Bu olumsuzluklardan en önemlisi örgüt olarak okullarda öğretmenler arasında kutuplaşma ve çatışmalar baş göstermesidir.

Öğretmenler arasında çatışma belli sonuçlara sahiptir. Bu sonuçlardan bazıları şunlardır:

Örgüt olarak güç kaybetmektedir.

Okulun genel amaçlarına inanç gölgelenmektedir.

Okulun öğretmenleri arasında danışma zayıflamakta; bu durum da formal ilişkilere olumsuz yansımaktadır.

Öğretmenler arasında  toplumsal dayanışma öğreten-öğretmen ve okul müdürü-öğretmen arasında insan ilişkileri zayıflamaktadır.  

Önceki ve Sonraki Yazılar
SON YAZILAR