Okullarda adaletsizlik

Adalet; temelinde eşit toplumsal koşullar ve olanaklar, içinde tüm insanların özgürce çok yönlü gelişmesini, eşit hak ve sorumluluğunun paylaşıldığı bir toplulukta kişilerin yaratıcı olarak iş görmesini, herkese temel eşit hak ve ödevler tanınmış olmasına, kişinin erdemlerinin alınmış bulunmasını öngören ve dile getiren etik ve hukuk ilkesidir.

Eğitim açısından tanım analiz edildiğinde şu sonuçlara varmak mümkün.

Okullarda herkes özgürce gelişme imkanı bulabilmekte midir? Bu sorunun yanıtı verilmeden önce gelişme ile kastedilenin ne demek olduğu ve önemini açıklamak gerekir.

Kuşkusuz, her insan gibi öğretmenler de kendini geliştirmek ister. Çünkü, gizil güçlerini gerçekleştirmek isteyebilir öğretmenler. Ancak, bu okullarda bu anlayış bazı öğretmenlerin lehine bazılarının aleyhine işliyor. 

Bu olumsuz uygulamanın altında uygulanan eğitim politikalarının büyük bir payı var. Oysa, kendini gerçekleştirme her insanda olduğu gibi öğretmen için de önemlidir.

Diğer taraftan, tam olarak analiz edildiğinde adalet tanımı eşit haklara vurgu yapmaktadır. Kuşkusuz, böyle bir analizin hem öğretmenler hem de öğrenciler için doğurguları bulunuyor.

Öğretmenler mesleki gelişme bakımından eşit haklara sahip değil. Yine, öğretmenler formal ve informal bakımdan eşit haklara sahip değil.

Çünkü, AKPli öğretmenler kayrılıyor. Ancak okullar etkili olacaksa bütün öğretmenleri gereksinmeleri karşılanmalıdır.   

Önceki ve Sonraki Yazılar
SON YAZILAR