Okullarda amaçlara göre yönetim

 Amaçlara göre yönetim; bir örgütte üst ve astların amaçlarını birlikte belirledikleri, sorumluluk alanlarını ve ulaşacakları sonuçları birlikte kararlaştırdıkları ve belirli dönemlerde bu amaç ve sonuçların gerçekleşip gerçekleşmediğini birlikte inceledikleri birlikte inceledikleri süreç.

Okullarda mevcut durum nedir? Okullarda amaçlara göre yönetimin olmasının doğal sonuçları nelerdir? 

Maalesef, okullarda AKPli okul yöneticileri amaç ve amaçların belirlenmesinde yandaş öğretmenleri yakın görmektedir.   

Kuşkusuz, böyle bir durum diğer öğretmenleri, ötekileştirmek ve yabancılaştırmak anlamına geliyor. 

Yabancılaşma beraberinde bu öğretmenlerimizin kurumlarına ilişkin olarak kimlik duygusunun gelişememesine neden olabilir. 

Yine kurumuna yabancılaşan öğretmenler örgüt içinde çevresiyle anlamlı birliktelikler kurmamasına neden olabilir.

Yabancılaşan öğretmenlerin örgüt amaçları doğrultusunda tam olarak çaba göstermeleri mümkün değil.

Diğer taraftan, amaçların belirlenmesine katılmayan ve dolayısıyla yabancılaşan öğretmenler moral ve iş doyumu düşük olabilir.

Eğer okullardan  etkili olması bekleniyorsa amaçların belirlenmesine tüm öğretmenler katılmalı ve ayrımcılığa son verilmelidir.         

Önceki ve Sonraki Yazılar
SON YAZILAR