Okullarda örgüt kültürü

Kültür bir örgütte (okulda) yaşama geçirilmiş bilinçli ya da yarı bilinçli, şekilde uygulanan bir dizi sayıtlı inanç ve değerler bütünüdür.

Örgüt kültürünün oluşumu ile ilgili üç görüş bulunmaktadır.

 .. Örgüt kurucusu ve diğer yöneticiler örgüte kendi varsayım, değer artifaktlarını getirirler ve bunları örgüt üyelerine de yansıtırlar.

… Örgüt üyelerinin örgüt kimliği, denetim, bireysel gereksinmeler ve kabul görme sorunlarına ilişkin olarak geliştirdikleri çözümler, örgüt kültürünü oluşturur.

Örgüt yöneticisi olarak okula hangi değerleri getirmelidir ki okul etkili olabilsin?

Okul müdürleri, her şeyden önce öğretme-öğrenme sürecinde  etik değerlerin önemli olduğunu kabul etmek durumundadır. Ancak AKPnin atadığı okul müdürleri değil etik değerleri getirmek; aksi yönde uygulamalara imza atıyorlar. Özellikle okullarda ayrımcılık bunun örneklerindendir.

Eğer okul müdürleri  etkili olacaksa gerektiğinde öğretmenleri karara katmalıdır. Ancak, AKPnin atadığı okul müdürleri kendi yandaş öğretmenleri karara katmaktadır.

Okul yöneticisi etkili örgüt kültürü yaratacaksa öğretmenlerle çift yönlü iletişim kurmak durumundadır. Yine, okul yöneticileri insan haklarına demokrasiye önem vermek durumundadır. Ancak, AKPnin atadığı okul müdürleri örgüt için olması gereken bu öğeleri kendi yandaş öğretmenleri için düşünerek ayrımcılık yapmaktadırlar.

Önceki ve Sonraki Yazılar
SON YAZILAR