Okullarda örgütsel adalet

Örgüt olarak okullar ele alındığında, örgütsel adalet doğruluğun işyerindeki rolü ve haklılığının korunmasında otoritenin işlevi ile ilgili bir kavram olarak tanımlanabilir.

Yine, başka bir açıdan örgütsel adalet; çalışanların görev dağılımı; mesaiye uyma, yetki verilmesi, ücret düzeyi, ödül dağılımı, sosyal ve ekonomik anlamda adil bir çalışma ortamı ve etkileşimi gibi değişkenlere yönelik, yönetsel kararları değerlendirme süreci ve örgüt içerisinde alınan kararların nasıl alındığı ya da alınan bu kararların nasıl alındığı ya da alınan bu kararların çalışanlara nasıl söylendiğinin çalışanlarca algılama biçimi olarak tanımlanabilir.

Okullarda örgütsel adalet düzeyi ve öneminin tartışılması önem taşımaktadır.

Okul yöneticilerince örgütsel adaletin sağlanması; okul yönetimi-öğretmen arasında güven duygusunun gelişmesine yol açan etkenlerden biridir. Yine böyle bir ilişki okul müdürü-öğretmen arasındaki çatışmayı engelleyici bir öğe olabilir.

Diğer taraftan, okul yöneticilerinin öğretmenler arasında görev dağılımını hakkaniyet dağılımını ölçüsünde yapması öğretmenlerin okul yönetiminin örgüt politikalarını desteklemesine yol açabilir. Ayrıca, özlük hakları konusunda okul yönetiminin adil davranması öğretmenlerin örgütsel bağlılıklarını arttıracaktır. Yine, öğretmenlerin sendikal faaliyetlerinin desteklenmesi okul açısından olumlu bir etkiye sahip olabilir.

Sonuç olarak okul yönetiminin sağlayacağı adalet öğretmenlerin okulun amaçlarının gerçekleşmesinde etkili olacaktır. Ancak, okul yöneticilerimizin belli bir yöneticilik eğitimi almaması ve demokratik usullerle seçilmemesi okullarda adalet ilkesi göz ardı edilmektedir.

Önceki ve Sonraki Yazılar
SON YAZILAR