Okullarda örgütsel iklimin önemi

İklim, bir örgüt açısından örgütteki koşulların insanlar tarafından algılanış biçimini ve örgütsel yaşamın niteliğini ifade eder. Bu bakımdan bakıldığında örgütte, kişilerin güdülenmesi, liderlik tarzları ve örgütsel iletişim, örgüt iklimine etkide bulunan temel etmenlerdir.

Okullarda öğretmenlerin güdülenmesinin  yollarından biri, söz konusu işgörenin tembelliği üzerinedir. Diğer bir husus da öğretmenlerin ancak ücret ile motive edileceği üzerine kuruludur. Bu da öğretmenlerin aşırı kontrol edilerek güdülenebileceklerini akla getirmektedir.

Anılan güdüleme yöntemini uygulayan okul müdürlerinin AKPnin atadığı okul müdürleri olduğu görülmektedir. Ayrıca atanan bu okul müdürleri yeterli olmadıkları için otoriter bir tutumu benimsedikleri görülmektedir.

Yine, bu okul müdürleri çağdaş öğretmenleri karara katmadıkları görülmektedir. Ayrıca, AKPnin atadığı okul müdürleri özellikle öğretmenlerle tek yönlü bir iletişim kurdukları görülmektedir.

Ancak, teorik olarak bu okul müdürlerinin bilmesi gerekir ki okulu  etkin kılmak için tüm öğretmenlerin gereksinmelerinin karşılanması gerekir. Ancak, liyakat ölçütüne göre atanmayan bu okul müdürleriyle mümkün değildir.

Sağlıklı örgüt ikliminde, okulun etkiliğinde müdür demokratik olmalıdır. Ancak   

Uygulamada bu anlayışı görmemekteyiz.

Okul müdürleri  öğretmenlerle ilişkilerinde arkadaşça ve çift yönlü bir iletişim içerisinde olmalıdır. Ancak, AKP iktidarının atadığı okul müdürleri kendisi gibi düşünen öğretmenlerle bu tür ilişkiyi kurmaktadır. Okullarımız, böyle bir anlayışla etkili olabilir mi?          

Önceki ve Sonraki Yazılar
SON YAZILAR