Okullarına yabancılaşan öğretmenler

Öğretme-öğrenme sürecinin vazgeçilmez öğesi olan öğretmenlerin okullarıyla özdeşleşmesi önemli bir yer tutuyor. Ancak, bazı etkenler var ki öğretmenlerin okullarıyla özdeşleşmesini engelliyor. Bu etkenlerden yabancılaşmanın yeri ve önemine ayrıca değinmek gerekiyor.

Öğretmenlerin okullarına yabancılaşmasına neden olan etkenlerin başında devletin öğretmenlik mesleğine karşı tutum ve davranışı gelmektedir. Özellikle, mevcut hükümet tarafından öğretmenlik mesleğini itibarsızlaştırma çabaları, öğretmenleri kendi kurumlarına yabancılaştırabiliyor.

Yine ülke sorunlarını eğitimden bağımsız düşünmeyen öğretmenler kurumlarına yabancılaşabilmektedir.

Örneğin, öğretmenler siyasi erkin yolsuzluk göstermeleri halinde dolaylı olarak kendi okullarına yabancılaşmalarına neden olmaktadır.

Diğer taraftan; öğretmenin yabancılaşması okul yönetiminden bağımsız düşünülemez. Özellikle, okul yöneticilerinin örgüt ve yönetim süreçlerinde başarısız olması öğretmenleri kurumlarına yabancılaştırabilmektedir.

Yine, okul yöneticilerinin öğretmenler arasında adalet ve eşitlik ilkesine uymaması öğretmen yabancılaşması nedenleri arasındadır.

Okul yöneticisinin sağlayacağı örgüt iklim önem taşıyor. Kuşkusuz örgüt olarak okul iklimi demokratik öğeleri taşımalıdır. Başta, okul yöneticileri öğretmenleri karara katmak durumundadır. Oysa, öğretmenlerin karara katılmadığı bilinen bir gerçektir.

Demokratik okul ikliminde farklılığa tahammül önem taşıyor. Ancak, siyasi kaygılarla atanan okul müdürleri diyet borcunu ödemek istediklerinden, demokrasinin bu öğesine uymadıkları bilinen bir gerçektir.

Okul yöneticisinin uyguladığı mobbing de öğretmenlerin yabancılaşmasına neden olan diğer önemli nedenlerdendir.

Okul yöneticisinin uyguladığı tek yönlü iletişim öğretmenlerin çeşitli sorunlarının yönetime yansımaması nedeniyle yabancılaşma kaynağı olabilmektedir.

Diğer taraftan velilerin zayıf sosyo-ekonomik koşulları ve yine velilerin öğrencilerin çeşitli sorunlarına duyarsız kalması öğretmen yabancılaşmasının önemli nedenlerindendir.

Aslında sorunun çözümü bir ölçüde yabancılaşmaya neden olan etkenlerde gizlidir.

Önceki ve Sonraki Yazılar
SON YAZILAR