Öngörülen başkanlık sisteminin psikolojik sonuçları

Elbette, eğer başkanlık sistemi tam anlamıyla uygulamaya konulursa bir çok olumsuzluklara gebe. Bu durum, siyasal sistem, insan hakları ve demokraside daha derinleşen sonuçları beraberinde getirecektir.

Kuşkusuz, öngörülen başkanlık sisteminde katılım gibi bir demokrasi öğesinin anlam bulamaması olası. Çünkü, katılım yoluyla seçmen davranışının mevcut başkanlık sistemdeki düzenlemeyle olumsuzlaşması muhtemel.

Başka bir ifadeyle, sözde demokrasinin temsil öğesi işlevsizleşmekte. Çünkü, çok genel anlamda öngörülen başkanlık sistemi siyasi yasama, yürütme ve yasama güçlerini yok saymaktadır.

Elbette, böyle bir durumun siyasal, toplumsal ve psikolojik sonuçları bulunmaktadır. Bu yazıda psikolojik sonuçlarına değinilmekte.

Bir kişinin kendisini gerçekleştirmesi en temel gereksinmelerinden biridir. Yine psikolojik olgunluk için olmazsa olmaz koşullardandır. Ancak, bir kişinin kendisini gerçekleştirmesi demokrasilerde mümkündür. Mecliste tartışılan başkanlık sistemi ile bu önemli psikolojik olgunun gerçekleşmesi olası değil. Çünkü, seçmen davranışı gerçek anlamda siyasal kararlara yansımamakta.

Yine, siyasal katılımın gerçek anlamda siyasal kararlara yansımaması beraberinde yabancılaşmayı da getirecektir.  Bu durumda, kişinin çevresiyle anlamlı birliktelik kuramaması ve sonuçta mutsuz bir toplum oluşması anlamına gelecektir.

Elbette, öngörülen başkanlık sistemi ile nemalanan belli çevreler mutsuzluk üzerine kendilerini inşa etmek istiyorlar. Bu durumun da adaletle ilgisi olmadığı apaçık ortadır.

Önceki ve Sonraki Yazılar
SON YAZILAR