Refah devletini yeniden düşünmek

Refah devleti bütün çalışanların refahını gerçekleştirmek üzere oluşturulmuş bulunan sınıflar üstü devlet yapısına verilen isimdir.

Kuşkusuz, refah devletine ilişkin olgunun sorgulanması özellikle yoksul kesimin lehine bir değerlendirmeye yol açacaktır. Refah devleti olgusu sosyal politikalarla ele alınması gerekir.

Refah devleti ve dolayısıyla sosyal politikalara neoliberal yapılanmaya geçişte son verilmiştir. Ülkemizde, özellikle 24 Ocak kararları ile hız kazanmıştır.

Aslında geniş halka kesimlerinin yıllar süren kazanımları tek tek elinden alındı. Yitirilen bu kazanımları başında eğitim ve sağlık gelmekteydi.

Bu nedenle, refah devletini ve dolayısıyla sosyal politikalarını yeniden düşünmek gerekmektedir. Neler yapılabilir? Bunun sorgulanması gerekir. Çözüm olarak bazı Avrupa ülkelerinde uygulanan sosyal demokrasi ideolojisine yer verilebilir. Kuşkusuz bu ideoloji eşitlik, demokrasi ve dayanışma eksenlidir.

Ancak ne yazık ki bu ilkeleri kendine rehber etmiş iktidarlar, ülkemizde uzun süre yaşam alanı bulamamışlardır. Zaten  1980den beri çok uzun süre neoliberal politikalar ile ülke yönetilmeye çalışılmıştır. Halen de devam etmektedir. 

Önceki ve Sonraki Yazılar
SON YAZILAR