Sağlıklı olmanın (psikolojik) koşulları

OKULLARDA EŞİTLİK ÖZGÜRLÜK VE ADALET İLKESİNE UYULMUYOR.

Sağlıklı insan gerçekliğin algılanmasında üstün olmak durumundadır. Çünkü gerçekliğin net biçimde algılayamayan bir bireyin çevresiyle anlamlı birliktelikler kurması beklenemez. Hem aile hem okulda öğrenci karara katılarak öğrencinin deneyim sonucunda bir ölçüde gerçeği algılaması sağlanabilir. Çünkü, öğrenci farklı problem alanlarıyla karşılaşmaktadır. Bu durumda karara katılım düzeyi öğrencinin gerçeği algılamada önemli bir etken oluyor.

Sağlıklı birey kendini ve başkalarını benimsemede gelişmiş olmalıdır. Çünkü bireyin kendini ve başkalarını değiştirme gücü oldukça sınırlıdır. Kişinin kendisini ve başkasını benimseme, ancak hoşgörü ile mümkündür. Bu nedenle, aile ve okul ortamında hoşgörü için empatik anlayışın gelişmesi gerekir.

Yine, sağlıklı bir bireyin kendisi olması önemli bir koşuldur. Başka bir ifade ile; bireyin kendisini yaşaması demektir. Bunun için aile ve okulda çocuğun ve gencin değer ve tutumlarına çok aykırı olmadıkça değer ve saygı gösterilmelidir.

Diğer taraftan, soruna odaklanmada gelişmişlik gösterilmelidir. Çünkü uyum sağlamada sorunların çözümü önem taşıyor. Bunun için de çocuğun ve gencin problem çözme becerileri geliştirilmelidir. Buna bağlı olarak, tarafların düşünme becerilerinin geliştirilmesi gerekmektedir.

Yine, bireye daha fazla özerklik tanınması psikoloji sağlık açısından önem taşıyor. Bu nedenle, aile ve okulda eğitimin özü eşitlik, adalet ve özgürlük olmalıdır. Ancak hem aile hem okullarda sorunlar bulunuyor. Başka bir ifade ile gerek aile gerek okul ortamında yukarıda anılan ilkelere genellikle uyulmuyor.

Doruk deneyimlerin daha çok yaşanması bireyi sağlıklı kılan etkenlerdir. Bunun için aile ve okullarda olanaklar sınırlıdır. Ancak, doruk yaşantılar öğrenciye öz saygı ve özgüveni kazandırmaktadır. Bunun için özellikle okullarda beden eğitimi, resim ve müzik derslerinin arttırılması yoluna gidilmelidir.

Sağlıklı birey olmanın yolu, gelişmiş insan ilişkilerinden geçiyor. Bunun için öğrencilerimiz sosyal becerilere sahip olmak durumundadır. Ancak, okullarımızın sınav odaklı olması, öğrencileri bu beceriden alıkoymaktadır. Çünkü öğrenciler birbiriyle çatışma halindedirler.

Sonuç olarak öğrencilerimizin psikolojik olgunluk bakımından yukarıda anılan ilkelere önem verilip gereğinin yapılması gerekir. Sağlıklı ve etkili toplum olmanın yolları bu ilkelerden geçiyor.

Önceki ve Sonraki Yazılar
SON YAZILAR