Sahte aydınlar

Ülkemizde, maalesef aydın geçinen bazı kişiler akıl ve bilime inanıp görünüp davranış boyutunda yaşamıyorlar. Bu kişiler bilimsel, felsefi sanatsal vb. bilgiye başvurması gerekirken geleneksel bilgiye başvurabiliyorlar.

Aydın, toplumsal sorunları objektif inceleyen ve çözüm üreten kişidir. Yine, aydın yenilik yaratan, çağdaş ve evrensel değerlere uyum gösteren kişidir. Sorunlara eleştirel bakan kişidir.

Konumunu ve statüsünü sürdürmek uğruna kimliğinin gereğini yerine getirmemek hangi etik değerlerle açıklanabilir. Bu tür aydınların liberal değerler uğruna her türlü olumsuz kimlik tanımlamaları karşısında rahatsız olmadıkları belli.

Aydın, çağdaş gelişmeler karşısında toplumun dönüşümüne katkıda bulunan kişidir. Ancak, yıllardır aydın geçinen kişiler değil bu niteliklere sahip olmak var olan çağdaş değerlerini erozyona uğrattılar.

Aydının temel sorumluluğu ülke sorunlarına gerçekçi çözüm üretmek için evrensel çağdaş bilgi kaynaklarına başvurmaktır. Ancak, mevcut sahte aydınlar bu anlayışın yerine geleneksel bilgi kaynaklarına başvurmaktadır.

Aydının bilişsel yapısı, tutum ve davranışları arasında uyum görülmelidir.Ancak, sahte aydınların bu niteliğe sahip olmadıkları görülüyor.

Yine, bilimsel, felsefik vb. çağdaş bilgi kaynaklarının farkında olamamak veya bilinçli olarak önemsememek; çıkar gruplarının etkisinde kalmak; bazen sosyalleştikleri ortamın etkisinde kalmak: Özellikle referans aldıkları grupların etkisinde kalma sahte aydınların temel özellikleridir.

Tabii ki sahte aydınların topluma maliyeti ağır olmaktadır.

Çünkü, sorunlar çözüme kavuşturulmamaktadır. Aksine, sorunlar bir yumak halini almaktadır.

Çünkü sorunlar toplumsal gerçekler doğrultusunda değil belli çevrelerin lehine olacak şekilde ele alınmaktadır. Bu durumda kutuplaşmayı getirmektedir.          

Önceki ve Sonraki Yazılar
SON YAZILAR