Siyasal toplumsallaşma

Bireylerin o ülkenin siyasi kültürleri doğrultusunda toplumsallaşması olarak siyasal toplumsallaşma o toplum için önem arz etmektedir.

Siyasal toplumsallaşma açısından, maalesef mevcut durumumuz iyi görünmüyor. Çağdaş bir kültür olan demokrasi değerleri toplumda önem kazanması gerekirken bunun aksi yönde uygulamalara şahit olmaktayız.

Özellikle, ailelerin demokratik kültürün kazandırılmasında önemi bilinmektedir. Ancak, çok genel anlamda otoriter ebeveyn tutum ve davranışları ile karşılaşıyoruz. Çünkü, bazı çocuklar fiziksel ve duygusal şiddetle karşı karşıya kalmaktadır.

 Yine, çocuklara söz ve konuşma hakkı verilmemektedir. Çocukların, genel anlamda kararlara katılmadığı biliniyor. Oysa, bu öngörülen öğeler çocukların demokratik değerleri kazanmasında önem arzetmektedir.

Diğer taraftan, okullar siyasal toplumsallaşmada önemli bir role sahiptir.

Yeni müfredatla birlikte dindar ve kindar nesil yetiştirilmek istenmekte, bu boyutuyla bakıldığında demokratik değerlerin yerleşmesi mümkün değil.

 AKPnin yandaş okul müdürlerinin atandığı öğretim kurumlarında değil demokratik kültürün kazanılması, tam aksi yönde çocukların yetişmesi mümkün.

 AKPnin güdümünde olan okul ve sınıflarda halen öğrenciler kararlara katılmamakta, grup sürecine ağırlık verilen öğretim yöntemlerine ağırlık verilmemekte, yine öğrencilere bazen filli ve sözlü şiddet uygulanmaktadır.

Kuşkusuz, demokratik değerleri içselleştiremeyen bu öğrenciler yetişkinlik yaşamında temel rollerini yerine getirememektedir. Bu rollerden en önemlisi siyasal katılımdır. Çoğu zaman demokratik değerleri içselleştiremeyen bireyler oy verme davranışını başkalarının güdümünde kullanabilmektedir. AKPnin amacı da bu anlayıştır.  

Önceki ve Sonraki Yazılar
SON YAZILAR