Teog Sınavı ve düşündürdükleri

TEOG, iyi olarak sayılan okulların az ve o okullarda olmak isteyenlerin çok sayıda olduğu durumlara çözüm olarak getirilmiş bir uygulama olduğu görülmektedir

25 ve 26 Kasım 2015de yapılacak TEOG, binlerce genç ve aile için stres ve kaygı kaynağı olduğundan incelenmesi gerekmektedir.

Ülkemizde, yetkililer herkesin TEOG ve benzeri sınavlara girme hakkının olduğunu söyler. Ancak, her öğrencinin eşit koşullarda yarıştığını söylemek mümkün değildir. Başka bir ifadeyle, TEOGa başvuranlar performansını dilediğince sergileyebilir. Devlet, düzenlediği sınavı eğitsel eşitliğin, eğitimde olanak eşitliğinin bir göstergesi olarak kitlelere benimsetmeye çalışmaktadır.

Ancak, daha sınava hazırlık süresinin başlangıcında, öğrencilerin eşit olanaklara sahip olduğu söylenemez. En başta, söylenmesi gereken gençlerin eğitim kalitesi bakımından eşit olmadıklarıdır. Yine, bu çocukların ebeveynlerinin bilgi, dil, kültür, sosyo - ekonomik durumlardaki eşitsizlikte TEOGa girecekler için önemli bir sorun olarak kabul edilmelidir.

Diğer taraftan, en başta eşitsiz koşullarda sınava girenler olmak üzere diğer öğrencilerde görülen duygusal ve sosyal boyutlardaki olumsuzluklar, oldukça düşündürücüdür. Çünkü genç, TEOG sınavına zorlu hazırlık sürecinde, sosyal ve duygusal gelişim adına çok şeyler  kaybetmektedir.

 Çocuk sosyal ve duygusal gelişim adına çok şeyler kaybettiğinin farkında değildir.

İletişim becerilerini geliştirememektedir.

Sosyal ilişkileri kurmada ve sürdürmede yetersizlik gösterebilmektedir.

Bencillikten kurtulamamaktadır.

Ben merkezlilikten kurtulamamaktadır.

Ülke sorunlarına duyarsızlık gösterebilmektedir.

Sorumluluk almada isteksizlik görülebilmektedir.

Olayları başkalarını gözünde görmede, değerlendirebilme gücünde zayıflık görülebilmektedir.

Kişilerarası ilişkilerde yetkin olamadıkları görülmektedir.

***

Bu liste çoğaltılabilir.

Yitirdikleri göz önünde bulundurularak benzeri sınav sistemlerinin yeniden ele alınması gerekir. 

Önceki ve Sonraki Yazılar
SON YAZILAR