Toplumsal ayrışma ve okullar

Toplumsal ayrışma; fikri açıdan aynı görüşte olamayan grupların öncelikle birbiriyle ilişkileri sınırlaması akabinde de herhangi bir ilişki kurmamaları ile ortaya çıkan durumdur. 

Kuşkusuz, AKP iktidarı döneminde okullarda toplumsal ayrışmanın yoğunluk kazandığı görülmektedir. Bu durumun maliyeti de ağır olmaktadır.

Toplumsal ayrışma öğretmenler açısından bir çok açıdan olumsuzluklara sahiptir.

Genelde, AKPye yakınlığı ile bilinen okul müdürleri çağdaş öğretmenler karşısında toplumsal ayrımcılığa gitmektedir. Bu durum çağdaş öğretmenlerim morali, iş doyumu ve motivasyonunu olumsuz etkilemektedir.

Kuşkusuz, böyle bir yapı ile okullarda etkili öğretme-öğrenme süreci yaratılamadığı gibi aynı okulların etkili olması beklenemez.

AKPli okul müdürleri tarafından çağdaş toplumsal ayrımcılığa yukarıda ifade edildiği ideolojik olduğu gibi bayan öğretmenlerin cinsiyetinden dolayı toplumsal ayrımcılık söz konusu olabilmektedir.

Oysa, okul müdürleri örgütlerinde adalet, özgürlük ve eşitlik ilkelerine uymak zorundadır. Ancak, bu durum için liyakat ve okul yöneticiliği eğitimi gereklidir.

Önceki ve Sonraki Yazılar
SON YAZILAR