Toplumsal hareketlilik ve eğitim

Toplumsal hareketlilik dikey hareketlilik anlamında da kullanılıyor? Toplumsal hareketliliğin önemi nedir? Eğitim toplumsal hareketliliği sağlama aracı iken, gerçekte bu işleve sahip midir?

Toplumsal hareket, bir toplumun sosyo-ekonomik anlamda refahı için önemlidir.

Normal koşullar içerisinde eğitim sistemimizin toplumsal hareketliliği sağlaması gerekiyor. Ancak uygulamada öyle değil.

Milli gelirin dağılımının adil olmadığı ve yoksulların milyonlarla ifade edildiği ülkemizde bu mümkün mü? Yine açlık sınırında olan birçok yurttaşımız bulunuyor.

Özallı yıllardan sonra okulların özelleştirilip; zengin çocukların lehine ve maddi durumu iyi olmayanların aleyhine olan bir eğitim düzeni getirilmiştir. Bu koşullarda eğitim sistemimizin tam olarak toplumsal hareketliliği sağladığını söyleyebiliriz mi?.

Diğer taraftan; üniversitelerin çoğu özelleştirilmiş durumda. Bu anlayış da toplumsal hareketliliğe engel oluyor. Öyle ki kısa aralıklarla özel üniversite açılıyor.

Yine, okullarda fotokopi, temizlik vb. yaklaşık 46 kalemden alınan katkı payı fakir öğrencileri etkilemekte, bazı durumlarda bazı öğrencilerin oklu terk etmesiyle sonuçlanmaktadır.

Bütün bu olumsuzluklara sahip ülkemizde, toplumsal hareketlilikte bahsedilebilir mi?

Toplumsal hareketliliğin ( dikey hareketliliğin) olmadığı bir ülkede, siyasi, ekonomik, sosyal ve ekonomik refahtan bahsedilebilir mi?    

Neoliberal düzende, elbette toplumsal hareketlilik gerçekleşemez. Bu durum abartı sayılmamalıdır.

Ekonomik anlamda ülkenin kaynaklarını uluslararası sermayeye aktarıldığı bir ülkede toplumsal hareketlilik tam anlamıyla gerçekleşebilir mi?

Yine, yoksulluğun had safhada olduğu bir ülkede toplumsal hareketlilik gerçeklebilir mi?     

Önceki ve Sonraki Yazılar
SON YAZILAR