Toplumsal sistem ve karma eğitim

Hem canlı hem de toplumsal sistemlerde parçaların içinde meydana gelen bir değişme diğer parçaları ve  diğer parçaları ve sonunda bütünü etkiliyor. Parçalar birbirne bağımlı olmakla olmakla beraber bağımsız olarak incelenebilir

Bu yazıda, sistemin bir parçası olan karma eğitim ve kaldırılması çabalarının toplumsal sitemle ilişkisini ele almak istiyorum.

Karma eğitimin kaldırılması rolleri, değerleri, statüyü, siyaset, ekonomik ve kültürel yapıyı nasıl etkileyecektir? Daha geniş anlamda toplumsal sitemle ilişkisi nedir?

En başta, toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin ülkemizde yoğun olarak yaşandığı bilinen gerçektir. Eğer karma eğitime son verilirse, bu yöndeki eşitsizlik daha da perçinlenecektir. Özellikle, erkek egemen toplumda; kız çocukları eşit eğitim olanaklarından yararlanmayacak anlamına gelecektir. Bu durum da olgunun bir diğer sancılı yanını oluşturuyor.

Eğer karma eğitime son verilirse, kaliteli eğitimden mahrum olan kız çocuklarının gelecek yaşamlarında kamu alanına daha etkin katılamaması söz konusu. Yani, kız çocukları evinin kölesi durumuna gelecektir. Yine, kaliteli eğitimden mahrum olan kız çocuğu, gelecekte sağlıklı bir anne rolü oynamayacaktır.

Diğer taraftan, hemen hemen nüfusun yarısını oluşturan kadınlarımızın eğitime erişim konusunda yetersiz kaldığı için demokratik değerleri istenilen ve beklenilen ölçüde koruması ve sürdürmesi beklenemez. Başka bir ifadeyle, karma eğitime son verilmesi ve eğitime erişim konusunda olumsuzluk yaşanması, kadınların yurttaşlık rollerini yerine getirememesi demektir.

Yurttaşlık bilinci gelişmeyen kadınların ulusal bilince katkıları da sınırlı olacaktır. Çünkü, kadınları eşit eğitim olanağından yararlanamaması bunun nedeni olarak algılanmalıdır. 

Bunlara ilaveten, karma eğitime son verilmesi kadınların yeterince bireyleşememesi anlamına gelecektir. Bu eş seçiminde bile kendini göstermektedir, gösterecektir de.

Sonuç olarak, erkek egemen bir toplumda karma eğitime son verilmesiyle, toplumsal cinsiyet eşitsizliği ve kadınların toplumsal sistemle bütünleşmesini daha da etkileyecektir.

Bu durum da, erkeklere göre kadınların daha mutsuzluğu anlamında algılanmalıdır.    

Önceki ve Sonraki Yazılar
SON YAZILAR