Ülkemizin bağımsızlığını eğitim açısından düşünmek

Bağımsızlık, bir kişi, toplumsal grup ya da toplumun ekonomik, siyasal, kültürel vb. bakımlardan başka kişi, grup ya da toplumların güdümü ve yönetimi altında bulunmaması durumuna verilen isim.

Ülkemizin sosyal, ekonomik ve siyasal bakımdan bağımsız olmadığı bilinen bir gerçektir. Bağımlı olmamızda eğitimin payı nedir. 

Ekonomiyi ele alalım.Sanayi ve gerekli araç-gereçlerin üretimi konusunda halen dışa bağımlıyız. Yüzlerce üniversitemiz var. Ancak, bu bağımlılıktan üniversiteleri sorumlu tutmak abartı sayılmamalı. Özellikle, 1980den itibaren üniversitelerdeki araştırma projeleri genel olarak küresel güçlerin lehine bir seyir izlemektedir. 

Diğer taraftan siyasal bağımsızlık ve eğitim açısından söylenecek çok husus var. Siyasal anlamda, ABD ve merkez küresel güçlerin güdümündeyiz. 

Eğitim sisteminin de bu kötü gidişte payı bulunuyor. Şöyle ki, eğitimin temel amacı çağdaş demokratik liderler ve yurttaşlar yetiştirmektir.Ancak, böylece bağımsız olabiliriz. 

Kısacası, eğitim sistemimiz yanlış politikalar sonucu, özellikle Özal la başlayan AKPyle devam eden bir süreç dışa bağımlılığı daha da arttı.

Kültürel anlamda söylemesi gerekenlerin başında özellikle bağımsız değiliz. Bunda medya etkili oldu. En basitinde beslenme alışkanlığımızı değiştirdiler.     

Önceki ve Sonraki Yazılar
SON YAZILAR