Üniversite öğrencilerinin özgerçekleşim duygusu

Araştırmalar, özgerçekleşim duygusunun bir insan için güdülenme ve mutluluk kaynağı olduğunu gösteriyor. Ancak, bu süreci elde etmek her insan için olduğu üniversite öğrencisi için de zor olmaktadır. Zorluk, ülkemizin sosyo-ekonomik koşullarından kaynaklanmaktadır.

Bilindiği üzere özgerçekleşim güdüsünü oluşturan şema, bir şemeya benzetilmektedir. En alt basamakta fizyolojik gereksinmeler, sonra güvenlik, sevgi, saygı, kimlik, iyi yaşam iyilik hali ve kendini gerçekleştirme gelmektedir.

Üniversite öğrencilerinin temel gereksinmelerinin karşılanmasının mümkün olmadığı bilinen bir gerçektir. Açlık sınırının yüksek olduğu ve milli gelirin düşük olduğu ülkemizde, üniversite öğrencilerimizin açlık gereksinmelerinin karşılandığını kim söyleyebilir?

Yine, sevgi saygı ihtiyacına gelince; eğitim sistemimizn sınav odaklı olması “biz” ve dayanışma duygularından yoksun olmaktadır. Bu durumda bu gençlerimizin “toplumsal ilgi” duygusundan mahrum bir biçime bürünmelerine, o da çevreye gerçek anlamda sevgi ve saygı ile bağlanmamalarına yol açabilmektedir. İlişkiler, küresel güçlerin etkisiyle de ben –merkezli yürümektedir.

Diğer taraftan, ilişkilerin ben merkezli yürümesi, üniversite öğrencilerinin kimlik duygusu geliştirilmelerine engel olmaktadır. Kimlik duygusu geliştiremeyen genç kendini değerli hissetmemesine yol açmaktadır. Bu da öz saygı, öz güven duygusundan yoksunluk anlamına gelmektedir.

Kendini gerçekleştirmenin son aşaması kendini gerçekleştirmedir. Yani iyi olma, kendini gerçekleştirme(gizil güçlerini gerçekleştirmedir).

Gerçi, üniversite öğrencilerinin kendini gerçekleştirecek öğrenci kulüpleri bulunmaktadır. Ancak, özellikle bu birimlere ayrılan ödenek yeterli değildir. Sınırlı kalmaktadır. Yine; bu külüplerden bazıları siyasi misyonlar yüklediğinden, esas amaçlarından sapmaktadırlar. Yine özellikle yeni açılan üniversitelerde kulüplerin sayısı oldukça azdır.

Sonuç olarak her insan gibi üniversite öğrencisi için de psikolojik iyi olma önem taşımaktadır. Bu nedenle, geleceğin liderleri olarak, üniversite öğrencilerinin özgerçekleşim güdüsünün karşılanması gerekmektedir.

Önceki ve Sonraki Yazılar
SON YAZILAR