Üniversitelerimizde örgütsel sağlık üzerine

Örgütte hiçbir organın birbiriyle çatışmaya, çelişkiye düşmeden düzenli olarak çalışması olarak örgütsel sağlık terimi, üniversiteler açısından çeşitli sonuçlara sahiptir. 

Kuşkusuz burada kastedilen bir ölçüde yönetim-öğretim elemanı; ; öğretim elemanı ve öğrenci arasında çatışmanın olmaması anlamında değerlendirilmelidir.

Ancak, üniversitelerimizde bu ideal koşulları sağlamak oldukça çok zordur. Çünkü, öğeler arasında çatışmanın olmamasını savunmak oldukça zor. Pekala; üniversitelerde örgütsel sağlığı olumsuz etkileyen koşullar nelerdir? 

Yönetim-öğretim elemanı açısından düşünüldüğünde örgütsel sağlığı olumsuz etkileyen etkenler şunlardır:

1- Öğretim elemanları etkilendiği kararlara katılmadığı için yönetim organlarıyla çatışma yaşaması.
2- Yönetim tarafından öğretim elemanları arasında görev dağılımının 2547 sayılı kanunun öngördüğü biçimde yapılamaması.
3- Yönetimin öğretim elemanları hakkında  kararlarının ayrımcı, adaletsizlik ve etik ilkelerden ödün verme gibi öğelerden oluşması.  

Benzer biçimde öğretim elamanı-öğrenci arasında örgütsel sağlığı olumsuz etkileyen koşullar bulunuyor. Özellikle, öğretim elamanının alan bilgisi ve sınıf yönetimi alanlarında yeterli bir bilgiye sahip olmaması, öğrencilerin öğretim elamanları arasında çatışmasına yol açarak yine öğrencilerin yabancılaşmasına neden oluyor. 

Diğer taraftan, öğretim elamanının öğrenciye otoriter davranması da örgütsel sağlığı olumsuz etkileyen etkenler arasında yer alıyor. Öğretim elamanının öğrencileri motive edememesi , ayrımcı tutumları da örgütsel sağlığı olumsuz etkileyen etkenler arasında yer alıyor.   

Diğer taraftan, okul-çevre ilişkisi de örgütsel sağlıkta önem taşımaktadır. Çevreyi, üniversitelerin evrensel  amaçları doğrultusunda yönlendirilmesi örgütsel sağlıkta önemli bir yer tutmaktadır. Ancak, üniversiteler değil çevreyi etkilemek çevrenin etkisinde kalmaktadır. 

Sonuç olarak üniversite örgütsel sağlık arasındaki ilişkiyi ele aldığımızda yukarıda örgütsel sağlığı olumsuz etkileyen  neden olan bütün öğelerin üniversitelerimizde mevcut olduğunu görüyoruz. Bu durumda üniversitelerin etkili olması mümkün olmadığını söyleyebiliriz.    

Önceki ve Sonraki Yazılar
SON YAZILAR