Uygarlaşma ve eğitim

Başta, ülkemizin uygarlaşmak adına nerede olduğunun saptanması gerekiyor. Elbette; fikirlerin gelişimi uygar bir toplum yaratmada önem taşıyor.

Bunun içinde üniversitelere önemli görevler düşüyor. Ancak, üniversitelerin fikir üretimine katkı sunacak araştırma birimleri ve araştırmalar küresel dünyanın çıkarlarına hizmet eder durumda.

Diğer taraftan, üniversite öğretim elemanlarının özgür olması gerekir. Ancak, düşüncelerinden dolayı ihraç edilen öğretim elemanı ve uğradıkları şiddete tanık olduk. Oysa, yukarıda ifade edildiği gibi üniversiteler fikir üretimine katkı sunan kurumların başında geliyor.

Yine, düşüncelerini özgürce söyleyemeyen öğrenciler geleceğin aydınları olabilir mi?

Uygarlık yaratması beklenen TÜBİTAKa siyasi kaygılarla atanan sözde bilim adamlarla uygarlaşmak mümkün mü?

 Diğer taraftan, sanat adına gelişmeler uygarlaşmanın önemli göstergelerden biridir. Çünkü bilim gibi sanat kişileri özgürleştirmektedir.

Ancak, AKP iktidar döneminde sanat ve sanatçıya verilen değerin  ne kadar  olduğuna yakından tanık olduk. Başka bir ifadeyle, uygarlaşmada üniversiteler ve sanat önemli bir yer tutuyor.

Ancak, AKP iktidarı bu alanları dejenere ederek, uygarlaşmanın önünü kesiyorlar.

   

Önceki ve Sonraki Yazılar
SON YAZILAR