Uygun Seçimler Bilimsel Bilgiyle Olasıdır

Uygun seçimler uygulamalar , bilimsel bilgiyle olasıdır. Birey, toplum için en uygun bilimsel bilgi toplumsal, siyasal ve ekonomik sisteme katkı sunmaktadır. Eğitim açısından çocuk eğitimi ve okulda eğitim önem kazanıyor. Ailede çocuk eğitimi açısından bilimsel eğitim önem arz etmektedir. Ancak, maalesef ailelerimiz bu ilkeden çok uzaktadır. Çünkü, halen çocuk eğitiminde geleneksel öğeler hakim.

Diğer taraftan, okulda öğrencilerin bilimsel ilkeler doğrultusunda eğitilmesi gerekmektedir. Gerçekten, öğrencilerimiz bu ilkeler doğrultusunda yetişiyor mu? Başta eğitim proğramını ele almamız gerekiyor. Bütün eğitim programlarına referans olan müfredat programının bilimsel olmadığını görüyoruz. Çünkü, müfredat programı neoliberal kaygılarla hazırlanmış durumda. Bu da öğrencilerin toplumsal bir bilinçle değil bireyci kişiler olarak yetişmelerine neden olmaktadır.

Yine, öğretme-öğrenme sürecinde onlarca öğretim yöntemi bulunurken kullanılan öğretim yöntemi yeterli olmadığını görüyoruz. Okul yöneticilerinin atanma biçimi de tartışma konusu. Yöneticilerin atanmasında bilimsel kaygılar gözetilmemekte, liyakate önem verilmemektedir.

Diğer taraftan, insan yetiştirme düzenimizin bilimsel ilkeden kopuşunu hangi ilkeyle açıklayabiliriz?

Yine, Milli Gelirin son derece düşük düzeyde seyretmesinin sonucu olarak açlık sınırının altında oluşumuz ve öğretmenlerimizin bu süreçte olumsuz etkilenmesini hangi bilimsel ilkeyle açıklayabiliriz?

Bütün bu anlatılanlar bize bilimsel bilginin insan ve toplum için önemini göstermektedir.

Ancak, çoğu alanlarda olduğu gibi eğitim alanında da bilimsel bilgi yerine geleneksel bilginin hakim olduğunu görüyoruz. Bu durumda çağdaş bir ülke olabilir miyiz?

Önceki ve Sonraki Yazılar
SON YAZILAR