Yi̇ti̇rdi̇kleri̇mi̇zi̇n yeri̇ne bi̇r umut olarak Muharrem İnce

Siyasal toplumsallaşma, bireylerin o ülkenin siyasi kültürleri yönünde toplumsallaşmasıdır. Ancak, yıllardır iktidarda olan AKP iktidarı döneminde olduğu kadar hiçbir iktidar döneminde siyasal toplumsallaşma erozyona uğratılmamıştır. İzleyen satırlarda AKPnin siyasal toplumsallaşmadan ne anladığı ve kendi lehine çevirdiğine ve özellikle bağımlılık ile ilişkisi kurulduktan sonra sonuca gidilecektir. 
    Siyasal toplumsallaşmada yitirdiklerimiz adına özellikle, çocukların ve gençlerin demokratik değerlerin temel taşlarından biri olan bilimsel eğitimden bilinçli bir şekilde uzaklaştırıldıkları, AKP döneminde yoğunluk kazandığını görüyoruz. AKP bu anlayışını sistematik olarak gerçekleştirdi. Uygulamaya müfredat programını değiştirerek başladılar. 
    Müfredat programında toplumsal sorunlar yer alacağına Neoliberal küresel güçlere uyum sağlayacak çocuklar ve gençler Girişimci teması vurgulanarak yetiştirilmeye çalışıldı. Böylece, demokratik değer ve ilkelerin önem kazandığı toplumcu anlayıştan uzaklaştırılmaya çalışıldı. AKP; asıl amaç olarak kendilerine bağımlı bir kitle oluşturmak idi. Bugünlerde ve muhalefetin gücü dikkate alındığında geçerli olmasa da AKP belli sürelerde başarılı oldular. Kuşkusuz, AKP iktidarlarını koruyacak ve pekiştirecek oy verme davranışını etkilemek istedi. 
    Bağımlı kitleyi oluşturmak için bütün araçları kullandılar. Bunlar içerinde yandaş havuz medyasının yeri tartışılamaz. Ancak, son yıllarda sosyal medyanın giderek işlerlik kazanarak özellikle çeşitli halk katmanlarının görüş ve düşüncelerini ifade etmesiyle tam olarak bağımlı kitle oluşturamadılar. Yine, Başta CHP olmak üzere bazı muhalefet partilerin güç kazanması bu anlayışa kanıt olarak sunulabilir. 
     Ancak; muhalefetin güç kazandığını idea etsekte,demokrasi adına yitirdiklerimiz AKP döneminde çoğunluktadır. Yaklaşan seçimler, siyasi oluşumlar bir umuttur. Millî ittifak ve Sayın Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce bir umuttur. 
   Çünkü, Sayın İnce her şeyden önce Cumhuriyetin çağdaş, demokratik ve ilerici öğretmenidir. Başka bir yönü ise demokratik değer ve ilkeleri rehber edinen bir eski bir Milletvekili ve CHP geleneğinden gelmektedir. CHP, demokratik değer ilkelerini içselleştirmiş ve geleneğini de sürdürmüş bir partidir. Bu nedenle, Özellikle AKP döneminde yitirdiklerimiz adına bir umut olarak Sayın İnce değerlendirilmelidir.

Önceki ve Sonraki Yazılar
SON YAZILAR